Prerušenie dodávok: Abelcet lipid complex dis inf (liek.inj.skl.) 10x20 ml

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Abelcet lipid complex
Názov produktu
Abelcet lipid complex dis inf (liek.inj.skl.) 10x20 ml
Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
15/0089/01-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
13444
Názov produktu podľa ŠÚKL
Abelcet lipid complex dis inf 10x20 ml (liek.inj.skl.)

Prerušenie dodávok


Účinnosť OD 1.1.2022.


Dňa 16. 12. 2021 oznámil držiteľ na ŠÚKL prerušenie dodávok lieku do SR s účinnosťou od 1. 1. 2022.

Zdroj: Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL)