Humánne lieky z indikačnej skupiny 33 - Antimigreniká, antiserotoniká