Kategorizačné údaje
Maximálna cena 12,00 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 8,21 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 3,79 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
11/21 8,21 € (0,0 %) 3,79 € (0,0 %)
10/21 8,21 € (0,0 %) 3,79 € (0,0 %)
09/21 8,21 € (0,0 %) 3,79 € (0,0 %)
08/21 8,21 € 3,79 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. Žiadne
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

CINIE 100
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
33/0372/06-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
36249
Názov produktu podľa ŠÚKL
CINIE 100 tbl 6x100 mg (blis. OPA/Al/PVC/Al)
Aplikačná forma
TBL - Tablety
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek obsahuje sumatriptán. Je to analgetikum (liek proti bolesti), ktoré patrí do skupiny liekov proti migréne. Používa sa na liečbu záchvatov migrény s aurou i bez nej.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Prípravok môže ovplyvňovať pozornosť. Po užití by pacient nemal viesť motorové vozidlá, alebo vykonávať iné činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť.
Prípravok sa užíva v celku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Prípravok sa nesmie užívať v období dojčenia (v prípade nutnosti užitia nedojčiť).
Podávanie deťom mladším ako 10 rokov je kontraindikované.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Tablety nie sú určené na profylaxiu migrény.

Odporúčané dávkovanie, ktoré sa nemá prekračovať:
Jednorazová dávka pre dospelých je 50 mg. Pre niektorých pacientov môže byť potrebná 100 mg dávka.

Ak táto dávka počas 1 záchvatu nepostačuje, nesmie sa podať ďalšia dávka.

Ak po užití prvej dávky príznaky prechodne vymiznú a znovu sa objavia, v priebehu nasledujúcich 24 hodín je možné podať 1 alebo 2 ďalšie dávky za predpokladu, že medzi jednotlivými dávkami je interval najmenej 2 hodiny a že sa neužije viac ako 300 mg za deň.

Pacienti s poruchou funkcie pečene
U pacientov s miernym až stredne závažným poškodením pečene je potrebné upraviť dávkovanie: jednorazová dávka má byť 25-50 mg.

Spôsob použitia

Tablety sa užívajú celé a zapíjajú sa s dostatočným množstvom vody.

Upozornenie

Liek sa má užívať počas tehotenstva len v prípade, ak potenciálny prínos prevyšuje nad potenciálnym rizikom pre plod. 
Počas 12 hodín po užití sumatriptánu sa nesmie dojčiť, všetko materské mlieko má byť odsaté a nemá byť použité na výživu dieťaťa.
Účinnosť a bezpečnosť tabliet sumatriptánu u detí mladších ako 10 rokov neboli stanovené. K dispozícii nie sú žiadne údaje o tejto vekovej skupine.

Účinnosť a bezpečnosť tabliet sumatriptánu u detí vo veku 10 až 17 rokov neboli klinicky potvrdené, užívanie sa preto neodporúča.
Liek sa neodporúča pacientom starším ako 65 rokov pre nedostatok klinických údajov.
Liek sa neodporúča u pacientov užívajúcich inhibítory MAO a to i v priebehu posledných 14 dní od poslednej dávky liečiva.
Liek sa neodporúča u pacientov so stredne závažnou a závažnou hypertenziou, po cievnej mozgovej príhode, infarkte myokardu.
U pacientov s epilepsiou je potrebná zvýšená opatrnosť.
Dlhodobé užívanie analgetík môže zhoršiť bolesť hlavy.
Neodporúča sa viesť motorové vozidlá a obsluhovať stroje.

Liek obsahuje laktózu.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj CINIE môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého. Vyhľadajte lekára, ak sa potrebujete poradiť o tých, ktoré sa uvádzajú nižšie.
Vyskytli sa nasledujúce závažné vedľajšie účinky, avšak presná frekvencia ich výskytu nie je známa:
- Kožné alergické reakc ... viac >

Účinné látky

sumatriptán

Indikačná skupina

33 - Antimigreniká, antiserotoniká

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: MRP - Vzájomné uznávanie (mutual recognition proc.)
Exspirácia: 36