Aimovig 140 mg injekčný roztok v naplnenom pere sol inj (striek.inj.skl.v napl.pere) 1x1 ml

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 424,69 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 105,77 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 318,92 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
03/23 105,77 € (0,0 %) 318,92 € (0,0 %)
02/23 105,77 € (0,0 %) 318,92 € (0,0 %)
01/23 105,77 € (0,0 %) 318,92 € (0,0 %)
12/22 105,77 € 318,92 €
Indikačné obmedz. ÁNO
Súhlas revíz. lek. ÁNO
Preskrip. obmedz. NEU
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Originálny liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Aimovig 140 mg injekčný roztok v naplnenom pere
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis s obmedzením predpisovania
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
EU/1/18/1293/004
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
1557D
Názov produktu podľa ŠÚKL
Aimovig 140 mg injekčný roztok v naplnenom pere sol inj 1x1 ml/140 mg (striek.inj.skl.v napl.pere)
Aplikačná forma
SOL INJ - Injekčný roztok

Popis a určenie

Liek obsahuje liečivo erenumab. Patrí do skupiny liekov nazývaných monoklonálne protilátky.

Používa sa ako prevencia migrény u dospelých, ktorí majú minimálne 4 dni migrény za mesiac, keď s liečbou začínajú.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Liek je určený na parenterálnu aplikáciu.
Prípravok je potrebné uchovávať v chlade pri teplote +2 až +8°C (prípravok nesmie zamrznúť). Podrobnejšie informácie v časti Upozornenie.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Liečba je určená pre pacientov, ktorí majú na začiatku liečby minimálne 4 dni migrény za mesiac.

Odporúčaná dávka lieku je 70 mg každé 4 týždne. Pre niektorých pacientov môže byť prospešná dávka 140 mg každé 4 týždne.
Každá dávka 140 mg sa podáva buď ako 1 subkutánna injekcia po 140 mg alebo 2 subkutánne injekcie po 70 mg.

U pacientov bez odpovede po 3 mesiacoch liečby treba zvážiť jej ukončenie. Potrebu pokračovať v liečbe sa potom odporúča pravidelne prehodnocovať.

Spôsob použitia

Liek je na subkutánne použitie.

Po zaškolení je určený na samopodávanie pacientom. Injekcie môže podávať aj iná osoba, ktorá bola príslušne zaškolená. Injekcia sa môže podať do brucha, stehna alebo vonkajšej časti ramena (rameno sa má zvoliť iba ak injekciu podáva iná osoba ako pacient). Miesta podania injekcie sa majú striedať a injekcie sa nemajú podávať do miest, kde je koža citlivá, podliata, začervenaná alebo stvrdnutá.

Podať sa má celý obsah naplneného pera. Každé naplnené pero je na jednorazové použitie a navrhnuté tak, aby sa podal celý jeho obsah bez toho, aby v pere zostal zvyšný obsah. Podrobný návod na podanie je uvedený v návode na použitie v písomnej informácii pre používateľa.

Upozornenie

Liečbu má začať lekár so skúsenosťami v diagnostike a liečbe migrény. 
Ako preventívne opatrenie je vhodnejšie vyhnúť sa užívaniu lieku počas tehotenstva.
Použitie lieku počas dojčenia sa má zvážiť iba ak je to z klinického pohľadu potrebné.
Bezpečnosť a účinnosť lieku u detí vo veku do 18 rokov neboli doteraz stanovené. 
Uchovávať v chladničke (2°C - 8°C).
Po vybratí z chladničky sa liek musí do 14 dní použiť, ak sa uchováva pri izbovej teplote (do 25°C) alebo znehodnotiť.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého. Možné vedľajšie účinky sú uvedené nižšie. Väčšina z nich je mierna až stredne ťažká.
Časté: môžu sa vyskytnúť až u 1 z 10 ľudí
alergické reakcie, ako vyrážka, opuch, žihľavka alebo ťažkosti s dýcha ... viac >

Účinné látky

erenumab

Indikačná skupina

33 - Antimigreniká, antiserotoniká

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: EU - Európska
Exspirácia: 24