Aimovig 70 mg injekčný roztok v naplnenom pere sol inj (striek.inj.skl.v napl.pere) 1x1 ml

Mohlo by vás zaujímať

Výdaj
Viazaný na lekársky predpis s obmedzením predpisovania
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
EU/1/18/1293/001
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
8939C
Názov produktu podľa ŠÚKL
Aimovig 70 mg injekčný roztok v naplnenom pere sol inj 1x1 ml/70 mg (striek.inj.skl.v napl.pere)
Aplikačná forma
SOL INJ - Injekčný roztok

Popis a určenie

Liek obsahuje liečivo erenumab a patrí do skupiny liekov nazývaných monoklonálne protilátky. Liek sa používa ako prevencia migrény u dospelých, ktorí majú minimálne 4 dni migrény za mesiac pred začatím liečby.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Liek je určený na parenterálnu aplikáciu.
Prípravok je potrebné uchovávať v chlade pri teplote +2 až +8°C (prípravok nesmie zamrznúť). Podrobnejšie informácie v časti Upozornenie.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Liečbu má zahájiť lekár so skúsenosťami v diagnostike a liečbe migrény.
Liečba je určená pre pacientov, ktorí majú na začiatku liečby liekom minimálne 4 dni migrény za mesiac.

Odporúčaná dávka je 70 mg erenumabu každé 4 týždne. Pre niektorých pacientov môže byť prospešná dávka 140 mg každé 4 týždne. Každá 140 mg dávka sa podáva ako dve subkutánne injekcie po 70 mg. 
Klinické štúdie preukázali, že u väčšiny pacientov s odpoveďou na liečbu sa klinický prínos prejavil do 3 mesiacov. U pacientov bez odpovede po 3 mesiacoch liečby treba zvážiť jej ukončenie. Potrebu pokračovať v liečbe sa potom odporúča pravidelne prehodnotiť.

Spôsob použitia

Liek je určený na subkutánne použitie a po náležitom zaškolení určený na samopodávanie pacientom.
Podať sa má celý obsah naplneného pera s liekom. Každé naplnené pero je na jednorazové použitie a navrhnuté tak, aby sa podal celý jeho obsah bez toho, aby v pere zostal zvyšný obsah.
Podrobný návod na podanie je uvedený v návode na použitie v písomnej informácii pre používateľa.

Upozornenie

Počas tehotenstva je vhodnejšie vyhnúť sa užívaniu lieku.
Nie je známe, či sa erenumab vylučuje do ľudského mlieka. Je známe, že počas prvých dní po narodení sa humánne IgG vylučujú do materského mlieka, následne však ich koncentrácie rýchlo poklesnú na nízku hladinu. Počas tohto krátkeho obdobia preto nemožno vylúčiť riziko pre dojčené dieťa. Po tomto období možno zvážiť použitie lieku počas dojčenia iba, ak je to z klinického pohľadu potrebné.
Bezpečnosť a účinnosť lieku u detí vo veku do 18 rokov neboli doteraz stanovené.
Uchovávať v chladničke (2°C - 8°C). Neuchovávajte v mrazničke. Naplnené pero uchovávajte vo vonkajšom obale na ochranu pred svetlom.
Po vybratí z chladničky sa liek musí do 14 dní použiť, ak sa uchováva pri izbovej teplote (do 25°C) alebo znehodnotiť. Ak sa uchováva pri vyššej teplote, alebo počas dlhšieho obdobia, musí sa znehodnotiť.

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého. Možné vedľajšie účinky sú uvedené nižšie. Väčšina z nich je mierna až stredne ťažká.
Časté: môžu sa vyskytnúť až u 1 z 10 ľudí
alergické reakcie, ako vyrážka, opuch, žihľavka alebo ťažkosti s dýcha ... viac >

Účinné látky

erenumab

Indikačná skupina

33 - Antimigreniká, antiserotoniká

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: EU - Európska
Exspirácia: 24