Poruchy spánku

Spánok je prirodzeným a nevyhnutným procesom. Ide o aktívny dej priamo riadený konkrétnymi štruktúrami mozgu, predovšetkým mozgového kmeňa.

V priebehu spánku sa postupne striedajú jednotlivé spánkové štádiá. Typický nočný spánok pozostáva u mladých ľudí zo 4 až 6 cyklov hlbokého spánku (nonREM fáza) a paradoxného spánku (REM fáza), ktoré sa striedajú v asi 90 minútových intervaloch.

Nespavosť patrí medzi najčastejšie poruchy spánku, môže byť spojená s predĺženým zaspávaním, prerušovaním spánku so sťaženým opätovným zaspávaním, alebo predčasným ranným prebúdzaním.

Manažment starostlivosti

Základnými krokmi pri riešení bežných a nekomplikovaných porúch spánku je úprava a dodržiavanie správnej spánkovej hygieny. Pokiaľ je všetko podstatné v tomto smere vyriešené a problémy so spánkom prettrvávajú, je možné siahnuť aj po ďaších opatreniach.

V prípade problematického zaspávania v bežnom večernom čase je možná suplementácia melatonínu, ktorý navodzuje fyziologický pocit únavy a podporuje zaspávanie.

U ľudí s deficitom alebo u osôb s väčšími nárokmi je vhodná je dlhodobá suplementácia magnézia, prípadne vitamínu B12.

Na podporu zaspávania je možné využiť aj rastliné prípravky, predovšetkým s obsahom medovky a valeriany, prípadne iných fytopreparátov.

Nemalo by chýbať vo vašej lekárničke:

Melatonín

Melatonín je telu vlastná látka, ktorá je prirodzene produkovaná epifýzou. Produkcia melatonínu je závislá od intenzity svetla, pričom platí nepriama úmera, že čím vyššia intenzita svetla, tým nižšia produkcia melatonínu. Z toho vyplýva, že v tme je produkcia melatonínu najvyššia.

Dospinox Forte

Melatonín prispieva k skráteniu času potrebného na zaspanie. Taktiež prispieva k zmierneniu pocitov únavy po dlhej ceste lietadlom do iného časového pásma (jet lag).

Melatonín účinkuje v ľudskom tele ako chronobiotikum, čiže látku, ktorá ovplyvňuje a riadi cirkadiánne rytmy. U človeka je vzostup jeho hladiny spojený so zvýšeným nutkaním na spánok. Melatonín sa podieľa aj na regulácii celoročného rytmu, t.j. striedanie období leta a zimy.

Melatonín aj pri pravidelnom používaní nenavodzuje návyk a nevykazuje efekt tolerancie. Z tohto dôvodu je vhodnou voľbou aj u osôb vyššieho veku a u ľudí, u ktorých je potrebné ukončiť liečbu bežnými hypnotikami.

Prípravky s obsahom melatonínu je vhodné podávať v prípade porúch zaspávania tesne pred spaním, alebo pri nočnom prebudení so sťaženým opätovným zaspávaním. Z pohľadu rýchlosti nástupu účinku sú výhodnejšie orálne formy (napr. sublingválne spreje) pred perorálnymi dávkovanými formami (tablety, kapsuly).

Magnézium (horčík)

Magnézium sa spolupodieľa na regulácii tvorby a uvoľňovania melatonínu. Melatonín je telu vlastná látka (hormón), ktorá ovplyvňuje a riadi denné rytmy. U človeka je vzostup hladiny melatonínu spojený so zvýšeným nutkaním na spánok.

MAGNEROT 500 mg

Magnézium podporuje uvoľňovanie melatonnu a pri jeho nedostatatku môže byť účinok melatonínu znížený.

Cena: od 11,25 €

V prípade nedostatku magnézia môže dochádzať k odchýlkam fyziologickej aktivity melatonínu, čím môžu byť narušené bežné denné rytmy.

Z pohľadu vstrebávania je vhodné podávať organické soli magnézia, ktoré vykazujú vyššiu mieru vstrebávania.

Z pohľadu veľkosti jednotlivej dávky je vhodné podávať nižšie jednotlivé dávky (menej ako 100 mg elementárneho magnézia) viackrát denne, čím sa zvyšuje biologická dostupnosť a eliminujú sa možné nežiaduce účinky.

Vitamín B12

Vitamín B12 je vitamín, pri ktorom je ľudský organizmus (ako pri väčšine vitamínov) úplne závislý od jeho prísunu v potrave alebo v doplnkoch výživy.

JAMIESON VITAMÍN B12 METYLKOBALAMÍN 250 µg

prípravok slúži na dopĺňanie vitamínu B12 v prípade nedostatku. Tento sa môže prejavovať stavmi vyčerpania a poruchami spánku.

Cena: od 6,83 €

Jedným z najčastejšie sa vyskytujúcich začínajúcich prejavov nedostatku vitamínu B12 je únava a vyčerpanie spojené s celkovým pocitom nedostatku duševnej a fyzickej energie. Súbežným prejavom môžu byť aj poruchy spánku.

Medovka lekárska

Medovka má upokojujúci účinok na centrálne nervstvo, prispieva k celkovej relaxácii a pomáha pri problémoch so zaspávaním.

Valeriána lekárska

Prípravky s obsahom valeriály, resp. jej extraktov majú slabý tlmivý (sedatívny) účinok na centrálny nervový systém a môžu sa nárazovo použiť v prípade vybraných porúch spánku.

Duševné zdravie

Únava a vyčerpanie

Únava býva obvykle definovaná ako subjektívny pocit nedostatku energie a vyčerpania. Nejedná sa o ochorenie, ale o obranný signál organizmu, ktorý nás chráni pred fyzickým a psychickým preťažením. V prípade fyzickej únavy ide obvykle o únavu svalovú, kedy po intenzívnej fyzickej záťaži dochádza k poklesu výkonnosti namáhaných svalov, úbytku svalové sily a ku spomaleniu pohybov Psychická únava…

Odvykanie od fajčenia

Fajčenie tabaku predstavuje v súčasnosti najpopulárnejšiu formu závislosti od nikotínu. Nikotín prítomný v tabakovom dyme patrí medzi vysoko návykové látky. Okrem vyvolania závislosti má nikotín a cigaretový dym vdychovaný aktívne (pri fajčení) alebo pasívne (prítomnosťou v zafajčenom prostredí) mnoho ďalších nežiaducich účinkov na zdravie, vrátane zvyšovania rizika rakoviny. Fajčenie začína ako psychická závislosť, ktorá u absolútnej…

Viac na tému: Únava a vyčerpanie

Únava a vyčerpanie

Únava býva obvykle definovaná ako subjektívny pocit nedostatku energie a vyčerpania. Nejedná sa o ochorenie, ale o obranný signál organizmu, ktorý nás chráni pred fyzickým a psychickým preťažením. V prípade fyzickej únavy ide obvykle o únavu svalovú, kedy po intenzívnej fyzickej záťaži dochádza k poklesu výkonnosti namáhaných svalov, úbytku svalové sily a ku spomaleniu pohybov Psychická únava…

Nový obsah

Nové upozornenie v príbalovom letáku IMFINZI 50 mg/ml koncentrát na infúzny roztok

V príbalovom letáku pribudlo nové upozornenie a opatrenie. Liek pôsobí na imunitný systém a môže spôsobiť zápal v tele. Riziko týchto vedľajších účinkov môže byť vyššie, ak má pacient autoimunitné ochorenie (stav, kedy telo napáda svoje vlastné bunky). Môžu sa vyskytovať časté vzplanutia autoimunitného ochorenia, ktoré sú vo väčšine prípadov mierne.

Nové upozornenie v príbalovom letáku IMFINZI 50 mg/ml koncentrát na infúzny roztok