Prerušenie dodávok: Zypsilan 60 mg cps dur 1x60 ks


Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Zypsilan 60 mg
Názov produktu
Zypsilan 60 mg cps dur 1x60 ks
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
68/0451/08-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
52527
Názov produktu podľa ŠÚKL
Zypsilan 60 mg cps dur 60x60 mg
Držiteľ rozhodnutia


Predpokladaný dátum OD18.10.2021

Dátum oznamu: 2. 9. 2021
(Dátum oznamu je dátum, ku ktorému držiteľ alebo dodávateľ nahlásil Štátnemu ústavu pre kontrolu liečiv informáciu o prerušení alebo skončení dodávok lieku do SR)

Zdroj: ŠÚKL

*Údaj bol aktualizovaný – bližšie informácie v detaile hlásenia.