Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Zypsilan 60 mg
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
68/0451/08-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
52527
Názov produktu podľa ŠÚKL
Zypsilan 60 mg cps dur 60x60 mg
Držiteľ rozhodnutia

Oznamy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k tomuto produktu