Prerušenie dodávok: Zoladex DEPOT 3,6 mg imp (striek.inj.napl.) 1x3,6 mg


Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Zoladex DEPOT 3,6 mg
Názov produktu
Zoladex DEPOT 3,6 mg imp (striek.inj.napl.) 1x3,6 mg
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
44/0276/92-CS
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
99174
Názov produktu podľa ŠÚKL
Zoladex depot 3,6 mg imp 1x3,6 mg (striek.inj.napl.)
Držiteľ rozhodnutia


Predpokladaný dátum OD13.9.2021

Dátum oznamu: 3. 9. 2021
(Dátum oznamu je dátum, ku ktorému držiteľ alebo dodávateľ nahlásil Štátnemu ústavu pre kontrolu liečiv informáciu o prerušení alebo skončení dodávok lieku do SR)

Zdroj: ŠÚKL

*Údaj bol aktualizovaný – bližšie informácie v detaile hlásenia.