Zoladex DEPOT 3,6 mg imp (striek.inj.napl.) 1x3,6 mg

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Zoladex DEPOT 3,6 mg
Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
44/0276/92-CS
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
99174
Názov produktu podľa ŠÚKL
Zoladex depot 3,6 mg imp 1x3,6 mg (striek.inj.napl.)
Držiteľ rozhodnutia

Oznamy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k tomuto produktu