Tolucombi 80 mg/12,5 mg tablety tbl (blis.OPA/Al/PVC/Al) 1x84 ks

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Tolucombi 80 mg/12,5 mg tablety
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
EU/1/13/821/018
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
4764A
Názov produktu podľa ŠÚKL
Tolucombi 80 mg/12,5 mg tablety tbl 84x1x80 mg/12,5 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al)
Držiteľ rozhodnutia

Oznamy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k tomuto produktu