Ratiograstim 30 MIU/0,5 ml sol ijf (striek.skl.napln. s bezp.zar.) 5x0,5 ml

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Ratiograstim 30 MIU/0,5 ml
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis s obmedzením predpisovania
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
EU/1/08/444/010
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
85145
Názov produktu podľa ŠÚKL
Ratiograstim 30 MIU/0,5 ml injekčný alebo infúzny roztok sol ijf 5x0,5 ml/300 µg (30 MIU) (striek.skl.napln. s bezp.zar.)
Držiteľ rozhodnutia

Oznamy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k tomuto produktu