ONDANSETRON KABI 2 mg/ml sol inj 5x4 ml/8 mg (amp.skl.)

Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
20/0338/06-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
35816
Názov produktu podľa ŠÚKL
ONDANSETRON KABI 2 mg/ml sol inj 5x4 ml/8 mg (amp.skl.)

Oznamy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k tomuto produktu