Obnovenie dodávok: ONDANSETRON KABI 2 mg/ml sol inj 5x4 ml/8 mg (amp.skl.)

Názov produktu
ONDANSETRON KABI 2 mg/ml sol inj 5x4 ml/8 mg (amp.skl.)
Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
20/0338/06-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
35816
Názov produktu podľa ŠÚKL
ONDANSETRON KABI 2 mg/ml sol inj 5x4 ml/8 mg (amp.skl.)

Obnovenie dodávok


Účinnosť OD 16.11.2023.


Dňa 14. 11. 2023 oznámil držiteľ na ŠÚKL obnovenie dodávok lieku do SR s účinnosťou od 16. 11. 2023.

Zdroj: Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL)