Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Framykoin
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
15/0142/69-CS
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
01066
Názov produktu podľa ŠÚKL
FRAMYKOIN ung der 1x10 g (tuba Al)
Držiteľ rozhodnutia

Oznamy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k tomuto produktu