Cyrdanax 20 mg/ ml plv ifo (liek.inj.skl.hnedá) 500 mg 1x1 lag

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Cyrdanax 20 mg/ ml
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis s obmedzením predpisovania
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
87/0281/11-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
08483
Názov produktu podľa ŠÚKL
Cyrdanax 20 mg/ ml plv ifo 1x500 mg (liek.inj.skl.hnedá)

Oznamy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k tomuto produktu