Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

B.BRAUN Tracutil
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
39/0233/93-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
67317
Názov produktu podľa ŠÚKL
Tracutil con inf 5x10 ml
Držiteľ rozhodnutia

Oznamy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k tomuto produktu