Obnovenie dodávok: B.BRAUN Tracutil con inf 5x10 ml

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

B.BRAUN Tracutil
Názov produktu
B.BRAUN Tracutil con inf 5x10 ml
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
39/0233/93-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
67317
Názov produktu podľa ŠÚKL
Tracutil con inf 5x10 ml
Držiteľ rozhodnutia

Obnovenie dodávok


Účinnosť OD 15.3.2023.


Dňa 15. 3. 2023 oznámil držiteľ na ŠÚKL obnovenie dodávok lieku do SR s účinnosťou od 15. 3. 2023.

Zdroj: Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL)