Produkty v ADC Klasifikácii HLG01AX11 - Jódovaný povidón