Betadine 200 mg vaginálne čapíky sup vag (fólia plastická) 1x14 ks

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 4,64 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 2,68 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 1,96 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
11/21 2,68 € (0,0 %) 1,96 € (0,0 %)
10/21 2,68 € (0,0 %) 1,96 € (0,0 %)
09/21 2,68 € (0,0 %) 1,96 € (0,0 %)
08/21 2,68 € 1,96 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. Žiadne
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať

Betadine 200 mg vaginálne čapíky
Výdaj
Nie je viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
54/0386/92-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
62321
Názov produktu podľa ŠÚKL
Betadine 200 mg vaginálne čapíky sup vag 14x200 mg (fólia plastická)
Aplikačná forma
SUP VAG - Čapíky vaginálne
Držiteľ rozhodnutia
Cena: od 4,26 €
Kde kúpiť

Popis a určenie

Liek obsahuje účinnú látku jódovaný povidón. Jódovaný povidón je komplex jódu a polyméru, ktorý uvoľňuje jód po určitú dobu po použití. Elementárny (čistý) jód je vysoko účinná germicídna látka (rýchlo zabíja všetky baktérie, vírusy, huby a tiež niektoré prvoky). Vaginálne čapíky (na použitie do pošvy) sa používajú na liečbu akútnych a chronických vaginálnych (pošvových) infekcií spôsobených:

  • baktériami
  • baktériou Gardnerella vaginalis (nešpecifické infekcie)
  • baktériami a súčasne hubami (zmiešané infekcie)
  • hubami (mykotické infekcie)
  • prvokom Trichomonas vaginalis.

Použitie

Výdaj lieku (prípadne iného produktu) nie je viazaný na predpis.
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Prípravok sa zavedie alebo inak aplikuje do konečníka alebo do pošvy. Prípravok nie je určený na užitie ústami (perorálne).
Prípravok sa užije alebo aplikuje neskoro večer, alebo tesne pred spaním.
Prípravok je potrebné uchovávať v chlade pri teplote +2 až +8°C (prípravok nesmie zamrznúť). Podrobnejšie informácie v časti Upozornenie.
Prípravok sa nesmie užívať alebo používať počas celej dĺžky tehotenstva. Nemá sa používať u žien vo fertilnom veku, pokiaľ nie sú chránené účinnou antikoncepciou.
Prípravok sa nesmie užívať v období dojčenia (v prípade nutnosti užitia nedojčiť).

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Liek sa odporúča aplikovať 1x denne počas 7 dní. V prípade nedostatočnej odpovede sa má pacientka poradiť s lekárom. Pri pretrvávajúcich infekciách lekár môže odporučiť aplikáciu 2x denne a prípustná je aj dlhšie trvajúca liečba.

Spôsob použitia

Tento liek je určený na vaginálne použitie. Pred podaním sa odporúča navlhčiť vaginálny čapík vodou, aby sa zabránilo lokálnemu podráždeniu a zaviesť hlboko do pošvy večer pred spaním. Počas liečby sa odporúča používať hygienické vložky. Používanie vaginálnych čapíkov sa nemusí prerušiť a v liečbe sa môže pokračovať aj keď nastane menštruačné krvácanie.

Upozornenie

Liek sa nesmie používať počas tehotenstva a dojčenia.
Liek je kontraindikovaný u dievčat pred pubertou.
Uchovávať v chladničke (2 °C – 8 °C).
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Prestaňte používať tento liek a ihneď sa spojte so svojím lekárom alebo najbližšou nemocnicou, ak spozorujete akýkoľvek z nasledujúcich vedľajších účinkov:
Zriedkavé (môžu postihovať menej ako 1 z 1 ... viac >

Účinné látky

povidón jódovaný

Indikačná skupina

54 - Gynekologiká

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 60