Ventolin Inhaler N sus inh 100 µg/1 dávka (obal Al tlak.) 1x200 dos

Oznam ŠÚKL
K tomuto produktu evidujeme oznam o Obnovení dodávok od Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv. Viac informácií
Kategorizačné údaje
Maximálna cena 2,30 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 0,00 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 2,30 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
07/24 0,00 € (0,0 %) 2,30 € (0,0 %)
06/24 0,00 € (0,0 %) 2,30 € (0,0 %)
05/24 0,00 € (0,0 %) 2,30 € (0,0 %)
04/24 0,00 € 2,30 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. Žiadne
Spôsob úhrady I - plná
Pôvod lieku Originálny liek
Mohlo by vás zaujímať

ADC Interakcie

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Ventolin Inhaler N
Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
14/0551/70-CS
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
15939
Názov produktu podľa ŠÚKL
Ventolin Inhaler N sus inh 1x200 dávok (obal Al tlak.)
Aplikačná forma
SUS INH - Inhalačná suspenzia v tlakovom obale

Popis a určenie

Liek obsahuje liečivo nazývané salbutamol, ktoré patrí do skupiny liečiv označovaných ako rýchlo pôsobiace bronchodilatanciá (uvoľňujú svalstvo stien malých dýchacích ciest v pľúcach). Liek pomáha:

  • otvoriť dýchacie cesty v pľúcach, a tým uľahčuje dýchanie,
  • zmierniť pocit zovretia hrudníka, pískavé dýchanie a kašeľ, ktoré súvisia s astmou.

Liek sa používa na liečbu dýchacích ťažkostí u ľudí s astmou a podobnými ochoreniami. Jeho účinok spočíva v zmierňovaní a predchádzaní vzniku príznakov astmy.

Jeho účinok spočíva v zmierňovaní a predchádzaní vzniku príznakov astmy vyvolaných telesnou námahou alebo inými „spúšťačmi“. Medzi bežné spúšťače patrí domáci prach, peľ, mačky, psy a cigaretový dym.

Ak je astma nekontrolovaná lekár môže doplniť liečbu napríklad inhalačným kortikosteroidom, ktorý pomôže udržiavať astmu pod kontrolou, alebo môže zvýšiť dávku tohto lieku.

Liek môžu používať dospelí, dospievajúci a deti vo veku od 4 rokov.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Nádobu, v ktorej sa prípravok uchováva, treba pred použitím potriasť.
Prípravok je určený na inhaláciu do pľúc (techniku inhalácie vám vysvetlí váš lekárnik).

 Dávkovanie a dávkovacie schémy

Liek sa má používať skôr podľa potreby než pravidelne. 
Účinok salbutamolu trvá u väčšiny pacientov 4 až 6 hodín.

Dospelí a deti vo veku 12 rokov a dospievajúci:
Zmiernenie akútneho bronchospazmu: 100 µg (1 inhalácia) alebo 200 µg (2 inhalácie) 1x denne.

Prevencia bronchospazmu vyprovokovaného alergénom alebo námahou: 200 µg (2 inhalácie) aplikované 10-15 minút pred kontaktom s alergénom (vystavením sa pôsobeniu „spúšťača“) alebo pred námahou.

Pravidelná liečba: Až do dávky 200 µg (2 inhalácie) 4x denne.

Deti mladšie ako 12 rokov:

Zmiernenie akútneho bronchospazmu:
Odporúčaná dávka pre deti mladšie ako 12 rokov je: 100 µg (1 inhalácia) 1x denne. V prípade potreby dávku možno zvýšiť na 200 µg (2 vstreky/inhalácie).

Prevencia bronchospazmu vyprovokovaného alergénom alebo námahou:
Odporúčaná dávka pre deti mladšie ako 12 rokov je: 100 µg (1 inhalácia) 10-15 minút pred kontaktom s alergénom (vystavením sa pôsobeniu „spúšťača“.) alebo pred námahou. V prípade potreby dávku možno zvýšiť na 200 µg (2 vstreky/inhalácie).

Pravidelná terapia:
Odporúčaná dávka pre deti mladšie ako 12 rokov je: až do dávky 200 µg (2 inhalácie) 4x denne.

Pri používaní podľa potreby sa nemá aplikovať viac než 8 vstrekov/inhalácií (800 µg) v priebehu 24-hodinovej doby. Odkázanosť na takúto prídavnú liečbu alebo náhle zvýšenie dávky znamenajú zhoršenie stavu astmy (pozri SPC, časť 4.4).

Spôsob použitia

Liek sa podáva inhalačne, vdychovaním cez ústa. U pacientov, ktorí majú ťažkosti so synchronizáciou vstreku aerosólu s vdýchnutím, je možné použiť ako pomôcku objemový nadstavec, tzv. spacer.

Pred použitím pretrepať.
Postupuje sa podľa pokynov uvedených na konci PIL (časť 7).
Inhalátor sa drží zvisle medzi prstami a palcom, pričom palec je na spodku, pod náustkom. Najskôr je potrebné vydýchnuť čo najviac, náustok sa vloží do úst medzi zuby a tuho sa zomkne perami (nehrýzť doň). Pri začiatku nadychovania sa stlačí inhalátor zvrchu tak, aby sa uvoľnilo liečivo v čase, keď dochádza k rovnomernému a hlbokému nadychovaniu. Dych sa zadrží niekoľko sekúnd a inhalátor sa vyberie z úst. Dych je potrebné zadržať tak dlho, ako je možné. Pred aplikovaním ďalšej dávky je potrebné aspoň pol minúty počkať.

Ak je inhalátor veľmi studený, kovová nádobka sa po vybratí z plastového puzdra a pred použitím inhalátora niekoľko minút zohrieva v rukách.

​​​​​​Znenie návodu na použitie aj s obrázkami nájdete v oficiálnom zdrojovom dokumente na strane 6-8.

Upozornenie

O užívaní liekov v tehotenstve sa má uvažovať iba v prípade, ak prínos pre matku je väčší ako možné riziko pre plod.
Dojčiace matky môžu používať liek iba v prípade, ak prínos pre matku je väčší ako možné riziko pre dieťa.
Údaje týkajúce sa dojčiat a detí mladších ako 4 roky sú uvedené v častiach 4.2 a 5.1.
Pacienti ktorí majú protizápalovú liečbu (napr. inhalačné kortikosteroidy), má byť odporučené, aby pokračovali v používaní protizápalového lieku aj po zmiernení príznakov aj keď už nepotrebujú tento liek.
Pacienti, ktorí používajú liek „podľa potreby“ viac ako 2x týždenne, čo nezahŕňa profylaktické použitie pred cvičením, majú byť opätovne vyšetrení (t. j. denné príznaky, nočné budenie a obmedzenie aktivity v dôsledku astmy) kvôli správnej úprave liečby, pretože existuje riziko nadmerného používania lieku.
Chrániť pred mrazom a priamym slnkom. Kovová nádobka je pod tlakom. Nevystavovať ju teplotám vyšším ako 50 °C. Neprepichnúť, nedeformovať, nespáliť, ani keď je nádobka zjavne prázdna.
Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4). 

Nežiaduce účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého. Ak u vás dôjde k zhoršeniu dýchania alebo pískavého dýchania bezprostredne po použití tohto lieku, ihneď ho prestaňte používať a čo najskôr to oznámte svojmu lekárovi. V takomto prípade je tiež vhod ... viac >

Účinné látky

salbutamol

Indikačná skupina

14 - Bronchodilatanciá, antiastmatiká

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 24