Ventolin Inhaler N sus inh 100 µg/1 dávka (obal Al tlak.) 1x200 dos

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Ventolin Inhaler N
Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
14/0551/70-CS
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
15939
Názov produktu podľa ŠÚKL
Ventolin Inhaler N sus inh 1x200 dávok (obal Al tlak.)

Oznamy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k tomuto produktu