Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

TRIFED
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
52/0443/96-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
84498
Názov produktu podľa ŠÚKL
TRIFED sir 1x100 ml (fľ.PVC hnedá)
Aplikačná forma
SIR - Sirup

Popis a určenie

Liek obsahuje 2 liečivá:

  • triprolidín, ktorý blokuje účinky histamínu, ktorý sa zúčastňuje pri vzniku alergických reakcií, ako napríklad sennej nádchy,
  • pseudoefedrín, ktorý zužuje cievy a vedie tak k odpuchnutiu prekrvenej sliznice a k odstráneniu pocitu upchatého nosa a prekrvenia očných spojiviek.

Podáva sa k zmierneniu príznakov sprevádzajúcich ochorenia horných dýchacích ciest, napríklad pri sennej nádche alebo inej forme alergickej nádchy a tiež pri prechladnutí a chrípkových ochoreniach k uvoľneniu dýchacích ciest.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Prípravok môže ovplyvňovať pozornosť. Po užití by pacient nemal viesť motorové vozidlá, alebo vykonávať iné činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

1 ml sirupu obsahuje 0,25 mg triprolidíniumchloridu a 6 mg pseudoefedríniumchloridu.

K sirupu je pribalená odmerná lyžička, ktorej maximálny objem je 5 ml.

Presné dávkovanie vždy určí lekár.

Dospelí a dospievajúci nad 12 rokov: Odporúča sa 10 ml sirupu 3x denne.
Deti 6-12 rokov: Odporúča sa 5 ml sirupu 3x denne.
Deti 2-5 rokov: Odporúča sa 2,5 ml sirupu 3x denne.
Deti 6 mesiacov - 2 roky: Odporúča sa 1,25 ml sirupu 3x denne.
U detí mladších ako 6 mesiacov je potrebné dávkovanie určiť individuálne.

Spôsob použitia

Liek sa užíva nezávisle od jedla v pravidelných časových odstupoch a zapíja sa dostatočným množstvom tekutiny.

Upozornenie

Liek sa počas tehotenstva a dojčenia neodporúča.
Liek sa neodporúča podávať novorodencom.
Liek nesmú užívať pacienti s ťažkou hypertenziou, pacienti užívajúci iné sympatomimetiká (napr. dekongestíva).
Liek nesmie byť podaný pacientom užívajúcim inhibítory MAO, ani 14 dní po podaní poslednej dávky týchto liečiv.
Liek môže znížiť schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.
Nepiť alkohol.
Športovci: liek môže spôsobiť pozitívny výsledok v antidopingových testoch.

Liek obsahuje sacharózu, sorbitol a oranžovú žlť (E 110).
Liek sa uchováva pri teplote do 25°C.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Liek je zvyčajne dobre znášaný. Ojedinele sa môže vyskytnúť ospalosť, skleslosť alebo naopak podráždenosť, vzácne žihľavka, prípadne zrýchlenie činnosti srdca, suchosť slizníc v ústach, nose a hrdle. ... viac >

Účinné látky

pseudoefedríniumchlorid, triprolidíniumchlorid

Indikačná skupina

52 - Expektoranciá, mukolytiká

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 36