Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

TRIFED
Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
52/0443/96-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
84498
Názov produktu podľa ŠÚKL
TRIFED sir 1x100 ml (fľ.PVC hnedá)

Oznamy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k tomuto produktu