Kategorizačné údaje
Maximálna cena 3,17 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 2,20 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 0,97 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
10/21 2,20 € (0,0 %) 0,97 € (0,0 %)
09/21 2,20 € (0,0 %) 0,97 € (0,0 %)
08/21 2,20 € (0,0 %) 0,97 € (0,0 %)
07/21 2,20 € 0,97 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. OPH
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Originálny liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

TOBRADEX
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
64/0218/04-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
40587
Názov produktu podľa ŠÚKL
TOBRADEX ung oph 1x3,5 g (tuba Al)
Aplikačná forma
UNG OPH - Očná masť
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek obsahuje dexametazón (kortikosteroid) a tobramycín (antibiotikum). Používa sa na prevenciu a liečbu zápalu a prevenciu možnej infekcie v oku (očiach) po operácii sivého zákalu.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Prípravok je určený na aplikáciu do oka (podmienky aplikácie vám vysvetlí lekárnik).

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Deti staršie ako 2 roky a dospelí:
Malé množstvo (približne 1,5 cm pásik) masti sa aplikuje do spojovkového vaku (vakov) postihnutého oka (očí) 3-4x denne.
Frekvenciu je potrebné znižovať postupne, tak ako to umožňuje zlepšovanie klinických príznakov. Je potrebné dbať na to, aby sa liečba neprerušila predčasne.
Očná masť sa môže podávať pred spaním, spolu s podávaním Tobradexu očnej suspenznej instilácie počas dňa.

Spôsob použitia

Liek je určený iba na očné použitie. Masť sa nanáša na vnútornú stranu dolného očného viečka.
Po podaní sa odporúča mierne privrieť očné viečka. Obal lieku sa nemá dotýkať oka, očných viečok ani okolitých častí.
Ak sa má aplikovať očná instilácia, potrebný je odstup min. 5 minút od aplikácie masti. Masť sa aplikuje ako posledná.

Upozornenie

Liek sa neodporúča podávať počas tehotenstva.
Liek sa môže podávať počas dojčenia iba po dôkladnom zvážení prínosu liečby a rizika pre dieťa.
Bezpečnosť a účinnosť u detí mladších ako 2 roky neboli stanovené a k dispozícii nie sú žiadne údaje.
Počas liečby sa neodporúča nosiť kontaktné šošovky.
Ak sa po aplikácii masti objaví rozmazané videnie, neodporúča sa riadiť motorové vozidlo alebo obsluhovať stroje.
Po 1. otvorení sa liek uchováva pri teplote do 25°C po dobu 4 týždňov.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Účinné látky

dexametazón , tobramycín

Indikačná skupina

64 - Oftalmologiká

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 24