Produkty v ADC Klasifikácii HLS01CA - Kortikosteroidy a antiinfektíva v kombinácii