Ducressa 1 mg/ml + 5 mg/ml int opo (fľ.LDPE) 1x5 ml

Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Ducressa 1 mg/ml + 5 mg/ml
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
64/0151/20-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
5000D
Názov produktu podľa ŠÚKL
Ducressa 1 mg/ml + 5 mg/ml očná roztoková instilácia int opo 1x5 ml (fľ.LDPE)
Aplikačná forma
INT OPO - Očná roztoková instilácia
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek je očná roztoková instilácia, ktorá obsahuje levofloxacín a dexametazón.

  • Levofloxacín je antibiotikum zo skupiny fluorochinolónov (niekedy skrátene chinolóny). Účinkuje tak, že zabíja niektoré typy baktérií, ktoré spôsobujú infekcie.
  • Dexametazón je kortikosteroid, ktorý pôsobí protizápalovo (zastavuje príznaky ako bolesť, teplo, opuch a sčervenanie).

Liek sa používa na prevenciu a liečbu zápalu a predchádzanie možnej infekcii oka po operácii sivého zákalu (katarakty) u dospelých.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Prípravok je určený na aplikáciu do oka (podmienky aplikácie vám vysvetlí lekárnik).

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dospelí:
Odporúča sa instilovať 1 kvapku do spojovkového vaku po operácii každých 6 hodín.
Dĺžka liečby je 7 dní. Je potrebné dbať na to, aby sa liečba predčasne neprerušila.

Spôsob použitia

Liek je určený iba na očné použitie. Časový odstup medzi jednotlivými dávkami má byť pravidelný. Hlava sa mierne zakloní, odtiahne sa dolné viečko a ľahkým tlakom na fľaštičku sa vkvapne kvapka na vnútornú stranu spodného viečka. Aby sa zabránilo vstrebaniu roztoku nosnou sliznicou, má byť uzavretý nazolakrimálny (nosovo-slzný) kanál prstami (zatlačením na punktum) počas aplikácie lieku, príp. je vhodné zatvoriť oči po aplikácii. Kvapkadlo sa nemá dotýkať oka ani okolitých častí.

V prípade súbežnej liečby s inými očnými roztokovými instiláciami sa má medzi nimi dodržať odstup 15 minút. Očná masť sa aplikuje nakoniec.

Upozornenie

Liek sa neodporúča počas gravidity, najmä počas prvých troch mesiacov, a to len po starostlivom zvážení prínosov a rizík. 
O tom, či ukončiť dojčenie alebo či ukončiť/prerušiť liečbu liekom má rozhodnúť lekár po zvážení prínosu dojčenia pre dieťa a prínosu liečby pre ženu.
Liek sa neodporúča používať u detí a dospievajúcich vo veku do 18 rokov.
Ak sa po instilácii objaví rozmazané videnie, neodporúča sa riadiť motorové vozidlo alebo obsluhovať stroje.
Liek obsahuje benzalkóniumchlorid a fosforečnany.
Po operácii sivého zákalu sa neodporúča nosiť kontaktné šošovky počas celého trvania liečby.
Po 1. otvorení sa liek uchováva pri teplote do 25°C po dobu 4 týždňov.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého. Väčšina vedľajších účinkov nie je závažná a postihuje len oko.
Tento liek môže veľmi zriedkavo spôsobovať ťažké alergické reakcie (anafylaktické reakcie) spojené s opuchom a zvieraním hrdla a dýchac ... viac >

Účinné látky

dexametazón , levofloxacín

Indikačná skupina

64 - Oftalmologiká

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Typ registrácie: DCP - Decentralizovaná
Exspirácia: 24