Kategorizačné údaje
Maximálna cena 2,93 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 1,62 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 1,31 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
10/21 1,62 € (0,0 %) 1,31 € (0,0 %)
09/21 1,62 € (0,0 %) 1,31 € (0,0 %)
08/21 1,62 € (0,0 %) 1,31 € (0,0 %)
07/21 1,62 € 1,31 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. OPH
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Originálny liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Dexa-Gentamicin
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
64/0352/96-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
25345
Názov produktu podľa ŠÚKL
Dexa-Gentamicin ung oph 1x2,5 g (tuba Al)
Aplikačná forma
UNG OPH - Očná masť

Popis a určenie

Liek obsahuje dexametazón (kortikosteroid) a gentamicín (antibiotikum), je účinný proti zápalom alebo precitlivenosti oka na niektoré zlúčeniny (alergie).

Používa sa na zápaly prednej oblasti oka spolu s infekciou choroboplodnými zárodkami citlivými na gentamicín alebo v prípade nebezpečenstva bakteriálnej infekcie a pri alergických zápaloch spojivky a očného viečka spojených s bakteriálnou superinfekciou.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Prípravok je určený na aplikáciu do oka (podmienky aplikácie vám vysvetlí lekárnik).
Prípravok sa nesmie užívať alebo používať v I. trimestri tehotenstva. Nemá sa používať u žien vo fertilnom veku, pokiaľ nie sú chránené účinnou antikoncepciou.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Odporúča sa aplikovať očnú masť 2-3x denne. Do spojovkového vaku oka (očí) sa nanesie prúžok masti s dĺžkou asi 1 cm.
Dĺžka liečby nemá prekročiť 2 týždne, maximálne 3 týždne.

Spôsob použitia

Liek je určený iba na očné použitie. Masť sa nanáša na vnútornú stranu dolného očného viečka.
Po podaní sa odporúča mierne privrieť očné viečka. 

Upozornenie

Liek sa nesmie používať počas 1. trimestra tehotenstva.
Liek sa môže používať počas 2. a 3. trimestra tehotenstva iba po dôkladnom zvážení prínosu liečby a potenciálneho rizika pre plod.
Liek sa môže používať počas dojčenia iba po dôkladnom zvážení prínosu liečby a potenciálneho rizika pre plod. Liek prechádza do materského mlieka.
Počas liečby sa neodporúča nosiť kontaktné šošovky.
Ak sa má aplikovať očná instilácia, potrebný je odstup min. 5 minút od aplikácie masti. Masť sa aplikuje ako posledná.
Obal lieku sa nemá dotýkať oka, očných viečok ani okolitých častí.
Ak sa po aplikácii masti objaví rozmazané videnie, neodporúča sa riadiť motorové vozidlo alebo obsluhovať stroje.
Po 1. otvorení sa liek uchováva pri teplote do 25°C po dobu 4 týždňov.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Na zhodnotenie vedľajších účinkov sa stanovili nasledujúce pojmy pre častosť výskytu:
Veľmi časté: môžu postihovať viac ako 1 z 10 osôb
Časté: môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb
Menej časté: mô ... viac >

Účinné látky

dexametazón , gentamicíniumsulfát

Indikačná skupina

64 - Oftalmologiká

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 36