THERAFLU PRECHLADNUTIE A CHRÍPKA plo por (4-vrst.vre.PET/LDPE/Al/LDPE) 1x14 ks

Mohlo by vás zaujímať

ADC Interakcie

THERAFLU PRECHLADNUTIE A CHRÍPKA
Výdaj
F, Nie je viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
07/0163/02-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
7737D
Názov produktu podľa ŠÚKL
TheraFlu prechladnutie a chrípka plo por 1x14 (4-vrst.vre.PET/LDPE/Al/LDPE)
Aplikačná forma
PLO POR - Prášok na perorálny roztok
Cena: od 10,57 €

Popis a určenie

Liek obsahuje 4 liečivá na potlačenie príznakov prechladnutia a chrípky:

  • paracetamol účinkuje proti bolesti (analgetický účinok) a znižuje horúčku;
  • fenylefrínium-chlorid je dekongestant nosovej sliznice a prinosových dutín, zmierňuje upchatie nosa a tlak v prinosových dutinách;
  • feniramínium-hydrogén-maleinát je antihistaminikum a napomáha zmierniť príznaky alergie;
  • kyselina askorbová (vitamín C) pomáha pokryť zvýšenú potrebu tohto vitamínu pri horúčke a chrípke.

Používa sa u dospelých a dospievajúcich starších ako 12 rokov na zmiernenie príznakov chrípky a prechladnutia, ako sú:

  • horúčka a zimnica,
  • bolesti svalov a kĺbov,
  • bolesť hlavy,
  • upchatý nos a prinosové dutiny,
  • výtok z nosa a kýchanie.

Pripravený nápoj má citrónovú príchuť.

Použitie

Výdaj lieku (prípadne iného produktu) nie je viazaný na predpis.
Prípravok môže ovplyvňovať pozornosť. Po užití by pacient nemal viesť motorové vozidlá, alebo vykonávať iné činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Prípravok sa pred použitím zaleje horúcou vodou, alebo sa pripraví odvar/zápar (u čajov dĺžku lúhovania alebo varu určí lekárnik).

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dospelí a dospievajúci starší ako 12 rokov
1 vrecko každých 4-6 hodín podľa potreby. Maximálna denná dávka sú 3-4 vrecká.

Pacienti s poruchou funkcie obličiek
Ťažká (klírens kreatinínu < 10 ml/min) interval medzi jednotlivými dávkami má byť najmenej 8 hodín.

Pacienti s poruchou funkcie pečene alebo s Gilbertovým syndrómom
Dávka musí byť znížená alebo interval medzi jednotlivými dávkami predĺžený.

Pacienti nesmú liek používať nepretržite dlhšie ako 5 dní.
Ak sa príznaky nezlepšia do 5 dní alebo sú sprevádzané horúčkou, ktorá trvá dlhšie ako 3 dni, je nutné kontaktovať lekára.

Spôsob použitia

Obsah vrecka sa rozpustí v približne 250 ml pohári horúcej vody (nie však vriacej). Môže sa začať piť, keď sa roztok ochladí na prijateľnú teplotu. 

Upozornenie

Liek sa neodporúča používať počas tehotenstva a dojčenia.
Liek sa neodporúča u detí a dospievajúcich do 12 rokov.
Liek sa má podávať opatrne pacientom s poruchou funkcie pečene a/alebo obličiek.
Liek nemajú užívať pacienti s vysokým krvným tlakom alebo s ochorením srdca alebo ciev.
Liek sa má podávať s opatrnosťou u pacientov so závislosťou na alkohole.
Pacienti by sa mali poradiť s lekárom v prípade problémom s dýchaním, ako je astma, emfyzém alebo chronická bronchitída.
Súčasne s týmto liekom neužívať iné lieky obsahujúce paracetamol.
Liek môže vyvolať ospalosť. Pri riadení vozidiel, bicykla a obsluhe strojov alebo pri vykonávaní iných úloh, ktoré si vyžadujú pozornosť je potrebná zvýšená opatrnosť.
Liek môže ovplyvniť výsledky testu kyseliny močovej vykonaný pre stanovenie hladiny kyseliny močovej v krvi, najmä u pacientov, ktorí trpia alebo majú diagnostikovanú dnu.
Nepiť alkoholické nápoje počas liečby.
Liek obsahuje sacharózu, sodík a farbivo oranžová žltá (E110).
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
PRESTAŇTE užívať tento liek a okamžite informujte lekára, ak sa u vás objavia tieto prejavy:
- alergické reakcie, vrátane sipotu, dýchavičnosti, opuchu tváre, pier, jazyka alebo hrdla;
- kožn ... viac >

Účinné látky

feniramíniumhydrogénmaleinát, fenylefríniumchlorid, kyselina askorbová (vitamín C), paracetamol

Indikačná skupina

07 - Analgetiká, antipyretiká

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 24