Tedez 0,5 mg/0,4 mg tvdré kapsuly cps dur (fľ.HDPE) 1x90 ks

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 33,37 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 0,00 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 33,37 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
05/24 0,00 € (0,0 %) 33,37 € (0,0 %)
04/24 0,00 € (0,0 %) 33,37 € (0,0 %)
03/24 0,00 € (0,0 %) 33,37 € (0,0 %)
02/24 0,00 € 33,37 €
Indikačné obmedz. ÁNO
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. URO
Spôsob úhrady I - plná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Tedez 0,5 mg/0,4 mg tvdré kapsuly
Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
77/0283/19-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
2436D
Názov produktu podľa ŠÚKL
Tedez cps dur 90x0,5 mg/0,4 mg (fľ.HDPE)
Aplikačná forma
CPS DUR - Tvrdá kapsula
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek je kombináciou dvoch rôznych liečiv nazývaných dutasterid a tamsulozín. Dutasterid patrí do skupiny liekov nazývaných inhibítory enzýmu 5-alfa-reduktázy a tamsulozín patrí do skupiny liekov nazývaných alfablokátory. Dutasterid znižuje tvorbu hormónu nazývaného dihydrotestosterón, čím pomáha zmenšiť zväčšenú prostatu a zmierniť príznaky. V dôsledku toho sa zníži riziko akútnej retencie moču a potreba chirurgického zákroku. Tamsulozín pôsobí tak, že uvoľňuje svaly vo vašej prostate, čo uľahčuje močenie a rýchlo zlepšuje vaše príznaky.

Používa sa na liečbu dospelých mužov, ktorí majú zväčšenú prostatu (benígnu hyperpláziu prostaty - BHP). Môže to spôsobiť aj pomalší a slabší prúd moču, pričom existuje riziko úplného zablokovania prietoku moču (akútna retencia moču).

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Prípravok môže ovplyvňovať pozornosť. Po užití by pacient nemal viesť motorové vozidlá, alebo vykonávať iné činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť.
Prípravok sa užíva po jedle (viac v časti Spôsob použitia).
Prípravok sa užíva vcelku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Prípravok nie je určený pre ženy.
Podávanie deťom a mladistvím mladším ako 18 rokov je kontraindikované.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dospelí a starší pacienti:
Odporúčaná dávka lieku je 1 kapsula 1x denne.

Spôsob použitia

Kapsuly sa užívajú približne 30 minút po jedle v rovnakom čase každý deň. Kapsuly sa majú prehĺtať celé, nesmú sa žuť alebo otvárať, nakoľko kontakt s obsahom kapsuly môže mať za následok podráždenie orofaryngeálnej sliznice.

Dutasterid sa absorbuje cez kožu, preto sa ženy, deti a dospievajúci musia vyhnúť kontaktu s kapsulami s vytekajúcim obsahom. Ak dôjde ku kontaktu s kapsulami s vytekajúcim obsahom, postihnutá oblasť sa musí okamžite umyť mydlom a vodou.

Upozornenie

Použitie lieku je kontraindikované u žien. Ženy, ktoré sú tehotné (alebo ktoré môžu byť tehotné) nemajú byť vystavené kontaktu s liekom, ani so spermiami muža, ktorý užíva tento liek. Nesmú manipulovať s presakujúcimi kapsulami.
Liek môže mať vplyv na vlastnosti spermy (zníženie počtu spermií, objem spermy a motilitu spermií). Možnosť zníženej mužskej plodnosti nie je možné vylúčiť.
Liek je kontraindikovaný u detí a dospievajúcich.
U pacientov so závažnou poruchou funkcie pečene je použitie dutasteridu kontraindikované. U pacientov s miernou až stredne závažnou poruchou funkcie pečene je potrebná opatrnosť.
Vplyv lieku na pacientov s poruchou funkcie nebol skúmaný.
Liek je kontraindikovaný pri ortostatickej hypotenzii (zníženého tlaku krvi pri zmene polohy - pri sadaní si alebo vstávaní) v anamnéze.
Pacienti si majú byť vedomí toho, že sa môže objaviť závrat, čo môže ovplyvniť schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.
Liek obsahuje sójový lecitín.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Alergické reakcie
Prejavy alergických reakcií môžu zahŕňať:
- kožnú vyrážku (ktorá môže svrbieť)
- žihľavku (podobnú ako po popŕhlení žihľavou)
- opuch očných viečok, tváre, pier, rúk ale ... viac >

Indikačná skupina

77 - Sympatolytiká

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: P - Povolené, neregistrované
Typ registrácie: DCP - Decentralizovaná
Exspirácia: 24