Tedez 0,5 mg/0,4 mg tvdré kapsuly cps dur (fľ.HDPE) 1x90 ks

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Tedez 0,5 mg/0,4 mg tvdré kapsuly
Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
77/0283/19-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
2436D
Názov produktu podľa ŠÚKL
Tedez cps dur 90x0,5 mg/0,4 mg (fľ.HDPE)
Držiteľ rozhodnutia

Oznamy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k tomuto produktu