Tanakan tbl flm 40 mg (blis.PVC/Al) 1x30 ks

Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Tanakan
Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
83/0877/92-CS
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
62914
Názov produktu podľa ŠÚKL
tanakan tbl flm 30x40 mg (blis.PVC/Al)
Aplikačná forma
TBL FLM - Filmom obalené tablety
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek obsahuje štandardizovaný extrakt EGb 761 z listov ginka dvojlaločného (Ginkgo biloba). Používa sa:

  • pri demencii (primárna degeneratívna demencia, vaskulárna demencia, demencia zmiešaného typu);
  • pri poruchách duševnej výkonnosti (poruchách pamäti, pozornosti, emočnej labilite) u starších osôb, obzvlášť na podklade chronickej mozgovej cievnej nedostatočnosti;
  • pri poruchách periférneho prekrvenia a mikrocirkulácie: obštrukčná choroba periférnych tepien v štádiu I.- II. (claudicatio intermitens), Raynaudov syndróm, akroparestézie, zvýšená kapilárna fragilita a pod.;
  • pri senzorických poruchách na základe cievnej nedostatočnosti (závraty, ušné šelesty ako tinnitus a pod., zhoršenie sluchu u starších osôb alebo poruchy videnia podmienené nedostatočným prekrvením sietnice).

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Prípravok sa užíva s dostatočným odstupom pred jedlom (viac v časti Spôsob použitia).
Prípravok sa užíva v celku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dávkovanie a čas liečby je možné individualizovať podľa klinického stavu.

Poruchy psychickej výkonnosti, periférneho prekrvenia a senzorické poruchy 
Dospelí sa liečia 40 mg t.j. 1 tabletou 3x denne (ráno, na obed, večer) pred jedlom.
Účinok liečby sa výraznejšie prejaví po 2-4 týždňoch aplikácie.

Demencia
Užíva sa 1-2 tablety 3x denne.
Trvanie liečby syndrómov demencie závisí od závažnosti príznakov a má trvať aspoň 8 týždňov. Po 3 mesiacoch liečby je potrebné zvážiť vhodnosť pokračovania liečby.

Liečba (1 kúra) trvá obyčajne 1-3 mesiace pri pravidelných kontrolách zdravotného stavu. 
​Pri liečbe porúch psychickej výkonnosti, demencie a periférnej arteriálnej insuficiencii je dĺžka liečby minimálne 6-8 týždňov.
Pri liečbe vertiga a tinnitu však dlhšia kúra ako 6-8 týždňov neprináša ďalší terapeutický prínos.

Spôsob použitia

Tablety sa prehĺtajú celé, nerozhryznuté, zapijú sa malým množstvom tekutiny. Tablety sa užívajú pred jedlom.

Upozornenie

Liek sa neodporúča užívať počas tehotenstva.
Liek sa môže užívať počas dojčenia po zvážení prínosu liečby a potenciálneho rizika pre dojča.
Užívanie lieku môže zvýšiť sklon ku krvácaniu. Liečbu týmto liekom treba ukončiť 3-4 dni pred chirurgickým zákrokom.
Ak sa po aplikácii lieku vyskytnú závraty, neodporúča sa viesť vozidlo ani obsluhovať stroje.
Liek obsahuje laktózu. 
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Zhrnutie bezpečnostného profilu.
Najčastejšími vedľajšími účinkami sú: bolesť brucha, hnačka, závrat.
Ak sa u vás vyskytne vážna alergická reakcia (angioedém), ktorá spôsobuje opuch tváre, pier, ja ... viac >

Účinné látky

ginko dvojlaločné - extrakt z listov (Ginkgo bilobae folii extractum)

Indikačná skupina

83 - Vazodilatanciá

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 36