Synflorix sus inj 10x0,5ml (10 napl.inj.striek.+10 ihiel) 1x1 set

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 392,84 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 0,00 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 392,84 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
06/21 0,00 € (0,0 %) 392,84 € (0,0 %)
05/21 0,00 € (0,0 %) 392,84 € (0,0 %)
04/21 0,00 € (0,0 %) 392,84 € (0,0 %)
03/21 0,00 € 392,84 €
Indikačné obmedz. ÁNO
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. PED
Spôsob úhrady V - vakcíny
Pôvod lieku Originálny liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Synflorix
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
EU/1/09/508/004
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
69867
Názov produktu podľa ŠÚKL
Synflorix injekčná suspenzia v naplnenej injekčnej striekačke sus inj 10x0,5 ml (10 napl.inj.striek. + 10 ihiel)
Aplikačná forma
SUS INJ - Injekčná suspenzia
Dodávatelia

Popis a určenie

Pneumokoková konjugovaná očkovacia látka. Lekár alebo zdravotná sestra touto očkovacou látkou Vaše dieťa zaočkuje. U Vášho dieťaťa vo veku od 6 týždňov do 2 rokov sa použije na to, aby ho ochránila pred: baktériou označovanou ako „Streptococcus pneumoniae“. Táto baktéria môže vyvolať závažné ochorenia zahŕňajúce meningitídu (zápal mozgových blán), sepsu (otrava krvi) alebo bakterémiu (prítomnosť baktérií v krvnom riečisku) alebo infekciu ucha a pneumóniu (zápal pľúc). Synflorix napomáha tomu, aby si telo vytvorilo svoje vlastné protilátky. Protilátky tvoria súčasť imunitného systému, ktorý Vaše dieťa ochráni pred týmito ochoreniami.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Liek patrí do rúk lekára, alebo musí byť použitý pod dohľadom lekára.
Nádobu, v ktorej sa prípravok uchováva, treba pred použitím potriasť.
Liek je určený na parenterálnu aplikáciu.
Prípravok je potrebné uchovávať v chlade pri teplote +2 až +8°C (prípravok nesmie zamrznúť). Podrobnejšie informácie v časti Upozornenie.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Imunizačné schémy sa majú zakladať na oficiálnych odporúčaniach. Obvykle očkovacia schéma pozostáva z 3 injekcií v súlade s oficiálnymi odporúčaniami, ale zdravotnícky pracovník môže použiť aj alternatívnu schému.

Dojčatá vo veku od 6 týždňov do 6 mesiacov
Trojdávkové základné očkovanie
Odporúčaná imunizačná schéma zaisťujúca optimálnu ochranu pozostáva zo štyroch dávok, každá po 0,5 ml. Základné očkovanie dojčiat pozostáva z troch dávok, pričom prvá dávka sa zvyčajne podá vo veku 2 mesiacov a medzi podaním dávok má uplynúť minimálne 1 mesiac. Prvá dávka sa môže podať už vo veku šiestich týždňov. Posilňovaciu (štvrtú) dávku sa odporúča podať po uplynutí minimálne 6 mesiacov od poslednej dávky základného očkovania a môže sa podať vo veku od 9 mesiacov (najlepšie vo veku medzi 12 a 15 mesiacmi)

Dvojdávkové základné očkovanie
Alternatívne sa môže použiť očkovacia schéma pozostávajúca z troch dávok, každá po 0,5 ml, a to v prípade, že sa očkovacia látka podáva ako súčasť programu rutinnej imunizácie dojčiat. Prvá dávka sa môže podať od veku 2 mesiacov a druhá dávka o 2 mesiace neskôr. Posilňovaciu (tretiu) dávku sa odporúča podať po uplynutí minimálne 6 mesiacov od poslednej dávky základného očkovania  a môže sa podať vo veku od 9 mesiacov (najlepšie vo veku medzi 12 a 15 mesiacmi)

Predčasne narodené dojčatá (narodené medzi 27 až 36 týždňom gravidity)
U nedonosených dojčiat narodených po minimálne 27 týždňoch gestačného veku pozostáva odporúčaná imunizačná schéma zo štyroch dávok, každá po 0,5 ml. Základné očkovanie dojčiat pozostáva z troch dávok, pričom prvá dávka sa podá vo veku 2 mesiacov a medzi podaním dávok má uplynúť minimálne 1 mesiac. Posilňovaciu (štvrtú) dávku sa odporúča podať po uplynutí minimálne 6 mesiacov od poslednej dávky základného očkovania.

Neočkované dojčatá a deti vo veku ≥ 7 mesiacov
- dojčatá vo veku 7 - 11 mesiacov: Očkovacia schéma pozostáva z dvoch základných 0,5 ml dávok, pričom medzi podaním dávok má uplynúť minimálne 1 mesiac. Posilňovaciu (tretiu) dávku sa odporúča podať v druhom roku života, pričom po podaní poslednej základnej dávky majú uplynúť minimálne 2 mesiace.
- deti vo veku 12 mesiacov – 5 rokov: Očkovacia schéma pozostáva z dvoch 0,5 ml dávok, pričom medzi podaním dávok majú uplynúť minimálne 2 mesiace.

Spôsob použitia

Očkovacia látka sa podáva intramuskulárnou injekciou. Uprednostňovaným miestom podania je anterolaterálna strana stehna u dojčiat alebo deltový sval hornej časti ramena u malých detí. Pred podaním sa má obsah naplnenej injekčnej striekačky, a to pred pretrepaním, ako aj po pretrepaní, opticky skontrolovať na prítomnosť cudzorodých častíc a/alebo zmenu fyzikálneho vzhľadu. V prípade ich výskytu sa má očkovacia látka zlikvidovať. Pred použitím má očkovacia látka dosiahnuť izbovú teplotu. Pred použitím sa má očkovacia látka dôkladne pretrepať.

Upozornenie

Očkovacia látka nie je určená na použitie u dospelých.
Bezpečnosť a účinnosť očkovacej látky u detí starších ako 5 rokov neboli stanovené.
Podanie injekcie sa má odložiť u jedincov trpiacich závažným, akútnym horúčkovým ochorením. Prítomnosť slabej infekcie, ako je nádcha, však nemá viesť k odloženiu očkovania.
Je dôležité riadiť sa pokynmi lekára alebo zdravotnej sestry a ukončiť celú očkovaciu schému.
Deti s narušenou schopnosťou imunitnej odpovede, či už v dôsledku imunosupresívnej liečby, genetického defektu, infekcie vírusom HIV, alebo iných príčin, môžu mať zníženú protilátkovú odpoveď po očkovaní.
Pre zníženie výskytu a intenzity horúčkových reakcií po očkovaní sa odporúča podávanie antipyretík pred podaním očkovacích látok alebo bezprostredne po ich podaní.
Uchovávajte v chladničke pri teplote (2 °C - 8 °C).
Ak sa nepoužije 2-dávková injekčná liekovka do 6 hodín, má sa zlikvidovať. 
Ak sa nepoužije 4-dávková injekčná liekovka do 28 dní, má sa zlikvidovať.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého. Pri tomto lieku sa môžu objaviť nasledujúce vedľajšie účinky:
Závažné alergické reakcie sa môžu vyskytnúť veľmi zriedkavo (pri menej ako 1 z 10 000 dávok očkovacej látky). Je ich možné rozpoznať podľ ... viac >

Účinné látky

purifikované polysacharidy Streptococus pneumoniae typ 1,4,5,6B,7F,9V,14,18C,19F,23F

Indikačná skupina

59 - Imunopreparáty

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: EU - Európska
Exspirácia: 48