Synflorix sus inj 10x0,5ml (10 napl.inj.striek.+10 ihiel) 1x1 set

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Synflorix
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
EU/1/09/508/004
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
69867
Názov produktu podľa ŠÚKL
Synflorix injekčná suspenzia v naplnenej injekčnej striekačke sus inj 10x0,5 ml (10 napl.inj.striek. + 10 ihiel)

Oznamy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k tomuto produktu