SUXAMETHONIUM CHLORID VUAB 100 mg plv ino (liek.inj.skl.) 1x1 lag

Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

SUXAMETHONIUM CHLORID VUAB 100 mg
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
63/0244/12-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
1286A
Názov produktu podľa ŠÚKL
Suxamethonium chlorid VUAB 100 mg plv ino 1x 100 mg (liek.inj.skl.)
Aplikačná forma
PLV INO - Prášok na injekčný roztok
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek obsahuje liečivo suxametóniumdichlorid a patrí do skupiny liekov nazývaných svalové relaxancia (uvoľňujú napätie svalov), a to relaxancia depolarizujúceho typu v rámci celkovej anestézie (vyvolávajú depolarizáciu a kontrakciu kostrových svalov – svalové zášklby).

Liek sa používa:

  • na uvoľnenie svalov v priebehu operácie u dospelých a detí
  • na uľahčenie endotracheálnej intubácie (zavedenie trubičky do priedušnice) u pacientov, ktorí potrebujú podporu dýchania
  • na zníženie silných svalových sťahov. 

Použitie

Držiteľ oznámil na ŠÚKL prerušenie dodávok lieku do SR od 12. 1. 2022.
Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Liek patrí do rúk lekára, alebo musí byť použitý pod dohľadom lekára.
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Liek je určený na parenterálnu aplikáciu.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dávkovanie u dospelých: Dávkovanie závisí od telesnej hmotnosti, požadovaného stupňa svalovej relaxácie, cesty podania a od odozvy na liek u individuálnych pacientov. Intravenózna jednotlivá dávka suxametóniumdichloridu je pre všetky vekové skupiny 1,0 až 1,5 mg/kg telesnej váhy.
Dávkovanie u starších pacientov: Odporučené dávkovanie u starších pacientov je rovnaké ako u dospelých pacientov mladšieho veku.
Dávkovanie u detí: U detí je možné podať liek intramuskulárne v dávkovaní 2–3 mg suxametóniumdichloridu/kg telesnej hmotnosti.
Pri predĺženom podaní (prerušovane alebo nepretržite) má byť pomocou neurostimulátora kontrolovaná intenzita a charakter neuromuskulárnej blokácie, pretože tu existuje nebezpečenstvo bloku fázy II.

Spôsob použitia

Liek podáva pacientovi kvalifikovaný zdravotnícky personál. Liek sa obvykle podáva formou intravenóznej injekcie alebo infúzie, prípadne formou intramuskulárnej injekcie. 
Pokyny na rekonštitúciu a riedenie lieku pred podaním sú uvedené v SPC, časť 6.6.
Pri intravenóznej aplikácii sa obsah liekovky zriedi 10 ml vody na injekciu alebo fyziologickým roztokom, výsledná koncentrácia je v prípade 100 mg liekovky 1 % a v prípade 500 mg liekovky 5 %. Pri infúznom podávaní sa ďalej riedi na 0,1 % až 0,2 % roztok 5 % roztokom glukózy alebo sterilným fyziologickým roztokom.

Upozornenie

Tehotné a dojčiace ženy musia použitie konzultovať s lekárom.
Nie je známe, že by sa suxametónium alebo jeho metabolity vylučovali do materského mlieka.
Liek má byť podávaný len pod odborným dohľadom anestéziológa, ktorý je vyškolený v zaistení umelého dýchania a dobre oboznámený s účinkom, vlastnosťami a rizikami lieku. Liek má byť podávaný len tam, kde je k dispozícii adekvátne vybavenie pre okamžitú endotracheálnu intubáciu s podávaním kyslíka intermitentnou pozitívnou tlakovou ventiláciou.
V priebehu predĺženého podávania lieku je odporučené, aby bol pacient plne monitorovaný periférnym nervovým stimulátorom kvôli vylúčeniu predávkovania.
Liek nemá žiadny účinok na úroveň vedomia a nemá byť podávaný pacientovi, ktorý nie je pod celkovou anestéziou.
Liek nesmie byť podávaný pacientom s intrakraniálnou arteriálnou aneuryzmou, závažnou intrakraniálnou hypertenziou, závažnou bradykardiou, kompresívnou fraktúrou miechy, porušením miechy a luxáciou stavca, paraplegiou, dehydratáciou s nerovnováhou elektrolytov a s funkčnými poruchami pľúc.
Podanie lieku sa neodporúča pacientom s pokročilou myasténiou gravis.
Parenterálne lieky musia byť pred použitím vizuálne skontrolované, či neobsahujú častice a či nie sú zafarbené. Pokiaľ áno, nesmú sa použiť.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého
Výskyt pozorovaných vedľajších účinkov je definovaný takto:
veľmi časté (môžu postihovať viac ako1 z 10 pacientov)
časté (môžu postihovať menej ako1 z 10 pacientov)
menej časté (môžu postihovať men ... viac >

Účinné látky

suxametónium dichlorid

Indikačná skupina

63 - Myorelaxanciá

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 36