SUXAMETHONIUM CHLORID VUAB 100 mg plv ino (liek.inj.skl.) 1x1 lag

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

SUXAMETHONIUM CHLORID VUAB 100 mg
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
63/0244/12-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
1286A
Názov produktu podľa ŠÚKL
Suxamethonium chlorid VUAB 100 mg plv ino 1x 100 mg (liek.inj.skl.)
Držiteľ rozhodnutia

Oznamy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k tomuto produktu