Spedra 100 mg tablety tbl (PVC/PCTFE/Al) 1x4 ks

Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Spedra 100 mg tablety
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
EU/1/13/841/005
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
6356A
Názov produktu podľa ŠÚKL
Spedra 100 mg tablety tbl 4x100 mg (PVC/PCTFE/Al)
Aplikačná forma
TBL - Tablety

Popis a určenie

Liek je určený na liečbu dospelých mužov trpiacich erektilnou dysfunkciou (známou aj ako impotencia). Liek iba napomáha dosiahnuť erekciu v prípade dostatočnej sexuálnej stimulácie.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Prípravok sa užíva v celku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).

Liek sa má užívať v dávke 1 tableta približne 30 minút pred očakávanou pohlavnou aktivitou. Podanie s jedlom môže oddialiť očakávaný nástup účinku. Na dosiahnutie účinku je potrebná sexuálna stimulácia. Odporúčaná dávka je 100 mg. Na základe individuálnej účinnosti a tolerancie sa môže dávka zvýšiť na maximálnu dávku 200 mg alebo znížiť na 50 mg. Maximálna odporúčaná frekvencia dávkovania je raz denne. Súbežné užívanie lieku a alkoholu sa neodporúča.

Upozornenie: Nesmie sa u pacientov so závažným poškodením obličiek, so závažným poškodením pečene, u mužov so srdcovým ochorením, pre ktorých sa sexuálna aktivita neodporúča. Potenciálne kardiálne riziko sexuálnej aktivity pacientov s kardiovaskulárnym ochorením zváži ošetrujúci lekár. Použitie lieku sa netýka detí ani dospievajúcich v indikácii liečby erektilnej dysfunkcie. Liek nie je určený pre ženy. 

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Závažné vedľajšie účinky
Ak si všimnete ktorýkoľvek z nasledujúcich závažných vedľajších účinkov, prestaňte užívať liek
Spedra a ihneď vyhľadajte lekára – môžete potrebovať naliehavú lekársku staro ... viac >

Účinné látky

avanafil

Indikačná skupina

83 - Vazodilatanciá

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: EU - Európska
Exspirácia: 60