Spedra 100 mg tablety tbl (PVC/PCTFE/Al) 1x4 ks

Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Spedra 100 mg tablety
Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
EU/1/13/841/005
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
6356A
Názov produktu podľa ŠÚKL
Spedra 100 mg tablety tbl 4x100 mg (PVC/PCTFE/Al)
Aplikačná forma
TBL - Tablety

Popis a určenie

Liek obsahuje liečivo avanafil a je určený na liečbu dospelých mužov trpiacich erektilnou dysfunkciou (známou aj ako impotencia). Liek iba napomáha dosiahnuť erekciu v prípade dostatočnej sexuálnej stimulácie.

Použitie

Držiteľ oznámil na ŠÚKL skončenie dodávok lieku do SR od 30. 12. 2020.
Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Prípravok sa užíva v celku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Prípravok nie je určený pre ženy.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Pred rozhodnutím o farmakologickej liečbe sa má zistiť anamnéza a urobiť lekárska prehliadka. Pre dávky 50 mg je potrebné zvoliť iné tablety s vhodnou silou.

Odporúčaná dávka je 1 tableta (100 mg) užívaná podľa potreby. Na základe individuálnej účinnosti a tolerancie sa môže dávka zvýšiť na maximálnu dávku 2 tablety (200 mg) alebo znížiť na 50 mg. Maximálna odporúčaná frekvencia dávkovania je 1x denne. Reakcia na liečbu si vyžaduje sexuálnu stimuláciu.

Pacienti s poruchou funkcie pečene
U pacientov s miernym až stredne závažným poškodením pečene (Child-Pugh trieda A alebo B) sa má liečba začať s minimálnou účinnou dávkou a dávkovanie sa má prispôsobiť podľa tolerancie.

V prípade pacientov súbežne liečených stredne silnými inhibítormi enzýmu CYP3A nemá maximálna odporúčaná dávka presiahnuť 1 tabletu (100 mg) s intervalom aspoň 48 hodín medzi dávkami.

Spôsob použitia

Liek sa užíva jednorázovo, vždy približne 15 až 30 minút pred sexuálnou aktivitou. Tableta sa užíva v celku, s jedlom alebo bez neho, a zapíja sa vodou. Ak sa užíva s jedlom, nástup pôsobenia môže byť v porovnaní s užitím v sýtom stave oddialený. Súčasné užívanie lieku s grapefruitovou šťavou sa neodporúča. 

Upozornenie

Pred začatím akejkoľvek liečby erektilnej dysfunkcie má lekár zohľadniť kardiovaskulárny status pacienta.
Liek nie je indikovaný na použitie u žien.
Použitie lieku sa netýka pediatrickej populácie v indikácii erektilnej dysfunkcie.
Liek je kontraindikovaný u pacientov so závažným poškodením obličiek (klírens kreatinínu < 30 ml/min).
Liek je kontraindikovaný u pacientov so závažným poškodením pečene (Child-Pugh trieda C). 
Liek je kontraindikovaný u pacientov užívajúcich nitráty v akejkoľvek forme.
V prípade, že erekcia trvá dlhšie ako 4 hodiny, má pacient ihneď vyhľadať lekársku pomoc. Ak priapizmus nie je liečený okamžite, môže dôjsť k poškodeniu tkaniva penisu a trvalej strate potencie.
V prípade akejkoľvek náhlej poruchy videnia a alebo sluchu sa má liečba ukončiť a pacient má vyhľadať lekára.
Pacienti majú predtým, ako budú viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje, poznať svoju reakciu na liek (môžu sa vyskytnúť závraty a zmenené videnie)
Grepfruitová šťava môže zvyšovať účinok lieku, takže sa nemá piť v priebehu 24 hodín pred jej užitím.
Pitie alkoholu môže znížiť vašu schopnosť dosiahnuť erekciu a zvýšiť riziko závratov (najmä pri vstávaní), bolesti hlavy alebo búšenia srdca v hrudi (palpitácie).
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Závažné vedľajšie účinky
Ak si všimnete ktorýkoľvek z nasledujúcich závažných vedľajších účinkov, prestaňte užívať liek Spedra a ihneď vyhľadajte lekára – môžete potrebovať naliehavú lekársku staros ... viac >

Účinné látky

avanafil

Indikačná skupina

83 - Vazodilatanciá

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: EU - Európska
Exspirácia: 60