Silodosin Recordati 8 mg tvrdé kapsuly cps dur (blis.PVC/PVDC/Al) 1x30 ks

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 11,70 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 2,22 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 9,48 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
02/21 2,22 € (0,0 %) 9,48 € (0,0 %)
01/21 2,22 € (0,0 %) 9,48 € (0,0 %)
12/20 2,22 € (0,0 %) 9,48 € (0,0 %)
11/20 2,22 € 9,48 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. URO
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Silodosin Recordati 8 mg tvrdé kapsuly
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
EU/1/18/1343/009
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
0527D
Názov produktu podľa ŠÚKL
Silodosin Recordati 8 mg tvrdé kapsuly cps dur 30x8 mg (blis.PVC/PVDC/Al)
Aplikačná forma
CPS DUR - Tvrdá kapsula
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

LIek patrí do skupiny liekov nazývaných blokátory alfa1A-adrenoreceptorov. Používa sa u dospelých mužov na liečbu močových príznakov spojených s nezhubným zväčšením prostaty (hyperpláziou prostaty), ako sú:

  • ťažkosti pri začatí močenia,
  • pocit neúplného vyprázdnenia močového mechúra,
  • častejšia potreba močiť, aj v noci.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Prípravok môže ovplyvňovať pozornosť. Po užití by pacient nemal viesť motorové vozidlá, alebo vykonávať iné činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť.
Prípravok sa užíva spolu s jedlom (v priebehu jedla).
Prípravok sa užíva v celku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Prípravok nie je určený pre ženy.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Odporúčaná dávka je jedna 8 mg kapsula denne.

U pacientov so stredne ťažkým poškodením obličiek (CLCR ≥ 30 až < 50 ml/min) sa odporúča počiatočná dávka 4 mg 1x denne, ktorá sa môže v závislosti od individuálnej odozvy pacienta po 1 týždni liečby zvýšiť na 8 mg 1x denne.

Spôsob použitia

Kapsula sa má užívať s jedlom, pokiaľ možno každý deň v rovnakom čase. Kapsula sa nemá rozlomiť ani rozhryznúť, ale má sa prehltnúť celá a pokiaľ možno má sa zapiť pohárom vody.

Upozornenie

Liečba silodozínom vedie k zníženiu množstva spermií uvoľnených počas orgazmu, čo môže mať dočasný negatívny vplyv na mužskú fertilitu. Po vysadení silodozínu sa tento účinok stratí.
Liek je určený len pre pacientov mužského pohlavia.
Použitie lieku sa netýka pediatrickej populácie v uvedenej indikácii.
Neodporúča sa používanie lieku u pacientov s ťažkým poškodením obličiek (CLCR <30 ml/min).
Neodporúča sa používanie lieku u pacientov s ťažkým poškodením funkcie pečene.
Pacienti, u ktorých je podozrenie na BHP, sa majú pred začatím liečby silodozínom vyšetriť, aby sa vylúčil výskyt karcinómu prostaty.
Liek môže spôsobiť komplikácie počas operácie katarakty (operácia oka kvôli zákalu očnej šošovky).
Liek má malý alebo mierny vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Môžu sa vyskytnúť závraty.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4). 

Účinné látky

silodozín

Indikačná skupina

77 - Sympatolytiká

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: EU - Európska
Exspirácia: 36