Septoderm dezinfekcia rúk a pokožky 1x5 l

Mohlo by vás zaujímať

ADC Interakcie

Septoderm
Výdaj
F, Nie je viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Biocídne výrobky
Registračné číslo produktu
bio/313/D/03/21/CCHLP
Aplikačná forma
LIQ - Kvapalina (na iné - nie vnútorné - použitie - napr. dezinf.)
Držiteľ rozhodnutia
Cena: od 49,24 €

Popis a určenie

Alkoholový dezinfekčný prípravok určený na hygienickú i chirurgickú dezinfekciu rúk.

  • dezinfekčný alkoholový prípravok určený na dezinfekciu pokožky pred operáciou a vpichom
  • spektrum účinnosti: baktericídny, fungicídny, virucídny, tuberkulocídny
  • Neobsahuje farbivá ani parfum.

Použitie

Výdaj lieku (prípadne iného produktu) nie je viazaný na predpis.

Prípravok sa používa neriedený a aplikuje sa na čisté a suché ruky. Dostatočné množstvo prípravku sa aplikuje do dlane a vtiera sa do pokožky rúk tak, aby boli všetky miesta na rukách vlhké počas stanovenej doby expozície.

  • Chirurgická dezinfekcia: 2x3 ml prípravku / 2x45 s.
  • Dezinfekcia pokožky: Na pokožku sa aplikuje pomocou tampónu namočeného do prípravku, nechá sa pôsobiť 15 s alebo do 1 min.

Upozornenie: Len na profesionálne použitie. Veľmi horľavá kvapalina a pary. Spôsobuje vážne podráždenie očí. Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty. Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. Uchovávajte mimo dosahu detí. Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite. Nádobu uchovávajte tesne uzavretú.
Nevdychujte hmlu. Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Nepoužívať na sliznice, do otvorených rán, do očí a v ich blízkosti. Termoelektrické prístroje používať len po úplnom zaschnutí dezinfekčného prípravku.