Kategorizačné údaje
Maximálna cena 2,86 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 1,42 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 1,44 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
03/19 1,42 € (0,0 %) 1,44 € (0,0 %)
02/19 1,42 € (0,0 %) 1,44 € (0,0 %)
01/19 1,42 € (0,0 %) 1,44 € (0,0 %)
12/18 1,42 € 1,44 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. Žiadne
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať


Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

RIVOCOR 10
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
41/0480/06-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
37077
Názov produktu podľa ŠÚKL
RIVOCOR 10 tbl flm 30x10 mg (blis.Al/Al)
Aplikačná forma
TBL FLM - Filmom obalené tablety
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek patrí do skupiny liekov nazývanej betablokátory. Tieto lieky ovplyvňujú odpoveď organizmu na niektoré nervové impulzy, predovšetkým v srdci. Tým liek spomaľuje frekvenciu srdca a zároveň zvyšuje účinnosť srdca pri prečerpávaní krvi. Zároveň sa znižujú nároky srdca na prívod krvi a kyslíka. Liek sa používa na liečbu vysokého krvného tlaku (hypertenzia) a bolesti na hrudníku (ischemická choroba srdca alebo angína pektoris).

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.

Dospelí: Odporúčaná dávka je 5 mg 1x denne. Dávka môže byť zvýšená na 10 mg 1x denne.
Maximálna odporúčaná dávka je 20 mg 1x denne.
Dávka má byť upravovaná individuálne. Liečba sa začína nízkou dávkou, ktorá sa postupne pomaly zvyšuje.
Pacienti s ťažkým poškodením funkcie obličiek alebo pečene: nemá byť prekročená denná dávka 10 mg.

Tablety sa užívajú ráno, nezávisle od jedla, v pravidelných časových odstupoch a zapíjajú sa dostatočným množstvom tekutiny. Tablety sa nemajú rozhrýzť.

Upozornenie:
Liek sa nemá užívať počas gravidity okrem prípadov, ak je to nevyhnutné.
Liek sa neodporúča užívať v období dojčenia.
Neodporúča sa používanie lieku u detí.
Liečba je dlhodobá, o presnej dĺžke liečby rozhoduje lekár. Liečba sa nesmie prerušiť náhle, dávka sa má znižovať postupne. Pacient musí dodržiavať aj neliekové opatrenia a mal by si pravidelne kontrolovať (a zapisovať) krvný tlak a tepovú frekvenciu.
Pri užívaní lieku môže byť zhoršená schopnosť vedenia vozidla alebo obsluhy strojov, najmä na začiatku liečby a pri zmene liečby, ako aj pri súčasnom užití alkoholu.

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj Rivocor môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Tieto vedľajšie účinky sú uvedené nižšie, podľa frekvencie výskytu:Časté (vyskytujúce sa u 1 až 10 pacientov zo 100):- únava, závraty, bolesti hlavy: tieto vedľajšie účinky sa spravidla vyskytujú na zač ... viac >

Účinné látky

bisoprolol fumarát

Indikačná skupina

41 - Kardiaká

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 24