Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

RIVOCOR 10
Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
41/0480/06-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
37077
Názov produktu podľa ŠÚKL
RIVOCOR 10 tbl flm 30x10 mg (blis.Al/Al)
Držiteľ rozhodnutia

Oznamy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k tomuto produktu