REGULAX pikosulfát sol por (fľ.skl.hnedá) 1x10 ml

Mohlo by vás zaujímať

REGULAX pikosulfát
Výdaj
F, Nie je viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
61/0053/01-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
13246
Názov produktu podľa ŠÚKL
Regulax pikosulfát sol por 1x10 ml (fľ.skl.hnedá)
Aplikačná forma
SOL POR - Perorálny roztok
Držiteľ rozhodnutia
Cena: od 2,59 €

Popis a určenie

Liek obsahuje liečivo dinátriumpikosulfát, ktoré je miestne pôsobiace preháňadlo. V hrubom čreve zabraňuje vstrebávaniu vody a zvyšuje vylučovanie vody do črevného obsahu, čo vedie k zmäkčeniu konzistencie stolice a zväčšeniu objemu stolice.

Používa sa u dospelých, dospievajúcich a detí od 4 rokov krátkodobo pri zápche a ochoreniach, pri ktorých je žiaduce uľahčenie vyprázdňovania stolice. 

Liečba je indikovaná len vtedy, ak nie sú úspešné opatrenia, ako napr. zmena diéty a zmena životného štýlu.

Použitie

Výdaj lieku (prípadne iného produktu) nie je viazaný na predpis.
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Prípravok sa užije alebo aplikuje neskoro večer, alebo tesne pred spaním.
Prípravok sa nesmie užívať alebo používať počas celej dĺžky tehotenstva.
Podávanie deťom mladším ako 4 roky je kontraindikované.

Dávkovanie a dávkovacie schémy:

Odporúča sa začať s najnižšou dávkou.
Dávka sa môže upraviť na maximálnu odporúčanú dávku, aby sa umožnil pravidelný pohyb čriev.

1 ml roztoku (= 20 kvapiek) obsahuje 7,23 mg dinátriumpikosulfátu.

Ak lekár neurčí inak:
Dospelí a deti staršie ako 12 rokov 
14 ‑ 27 kvapiek jednorazovo 
Deti vo veku od 4 do 11 rokov
7 – 14 kvapiek jednorazovo 

Dĺžka liečby:
Liek sa nesmie užívať denne bez prerušenia alebo dlhšiu dobu (maximálne 3 mesiace) bez lekárskeho určenia príčiny zápchy.

Spôsob použitia:

Kvapky je najlepšie užívať večer, s nápojmi alebo bez nich. Účinok nastupuje zvyčajne po 10 – 12 hodinách.

Upozornenie:

Liek sa nemá užívať počas tehotenstva.
Liek sa môže užívať v období dojčenia.
Liek je kontraindikovaný u detí do 4 rokov. 
Deti vo veku od 4 rokov môžu tento liek užívať iba na základe odporučenia lekára.
Dlhodobé a nadmerné užívanie môže viesť k zvýšeným stratám tekutín a elektrolytov a k hypokaliémii.

Po dlhodobom užívaní pri chronickej zápche môže dôjsť k návratu symptómov spojených so zhoršením zápchy.
Súbežné užívanie antibiotík môže viesť k zníženiu alebo až strate laxatívneho účinku lieku.
Ak sa objavia brušné kŕče, je potrebné vyhnúť sa vedeniu vozidla alebo obsluhovaniu strojov.
Čas použiteľnosti po 1. otvorení je 6 mesiacov.
Liek je vhodný pre diabetikov.
Liek obsahuje sorbitol a propylénglykol.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Pri výskyte niektorého z nasledujúcich vedľajších účinkov prestaňte užívať tento liek a ihneď vyhľadajte lekára, pretože môže byť potrebné bezodkladné lekárske ošetrenie. Častosť výskytu týchto v ... viac >

Účinné látky

dinátriumpikosulfát

Indikačná skupina

61 - Laxatíva

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 60