Kategorizačné údaje
Maximálna cena 35,60 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 1,59 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 34,01 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
05/24 1,59 € (0,0 %) 34,01 € (0,0 %)
04/24 1,59 € (0,0 %) 34,01 € (0,0 %)
03/24 1,59 € (0,0 %) 34,01 € (0,0 %)
02/24 1,59 € 34,01 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. KLF, INT, GIT, GER
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Originálny liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

PENTASA
Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
29/0425/95-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
83135
Názov produktu podľa ŠÚKL
Pentasa sup 28x1 g (blis.Al/Al)
Aplikačná forma
SUP - Čapíky
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek obsahuje liečivo mesalazín, patrí medzi črevné protizápalové lieky.

Používa sa na liečbu ulceróznej kolitídy v oblasti konečníka u dospelých. Liek pôsobí lokálne (zasahuje postihnuté miesto) a napomáha zmenšovať zápal a znižuje alebo odstraňuje príznaky bolesti.  

Použitie

Držiteľ oznámil na ŠÚKL prerušenie dodávok lieku do SR od 16. 5. 2021.
Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Prípravok sa zavedie alebo inak aplikuje do konečníka alebo do pošvy. Prípravok nie je určený na užitie ústami (perorálne).
Pri aplikácii prípravku je vhodné ležať.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dospelí:
Podáva sa 1 čapík 1 - 2x denne.

Narušená funkcia obličiek a/alebo pečene:
Dávku stanoví lekár.

Dĺžku liečby určuje lekár.

Spôsob použitia

Liek je určený len na zavedenie do konečníka. Pred zavedením čapíka sa odporúča vyprázdniť. Čapík je potrebné zbaviť obalu a jemne zaviesť do konečníka nad zvierač, až kým už nekladie odporAk čapík vykĺzne počas prvých 10 minút, je potrebné aplikovať ďalší.

Upozornenie

V tehotenstve a počas dojčenia je potrebné používať liek opatrne a iba v prípadoch, kedy podľa zhodnotenia lekára očakávaný prínos liečby prevyšuje jej potencionálne riziko. Ak sa vyskytne u dojčaťa hnačka, dojčenie treba ukončiť.
Doposiaľ je málo skúseností a len obmedzené údaje o účinku u detí.
Liek je kontraindikovaný u pacientov so závažným poškodením pečene a/alebo obličiek.
Neodporúča sa podávať liek pacientom s poruchou funkcie obličiek. Funkciu obličiek je potrebné pravidelne kontrolovať (napr. hladinu kreatinínu v sére), predovšetkým v začiatočnej fáze liečby.
V súvislosti s liečbou mesalazínom boli hlásené závažné kožné nežiaduce reakcie. Liek je potrebné vysadiť pri prvom výskyte prejavov a príznakov závažných kožných reakcií, ako je kožná vyrážka, lézie na slizniciach alebo akýkoľvek iný prejav precitlivenosti.
Počas liečby sa odporúča zabezpečiť dostatočný príjem tekutín.
Pacientov s pľúcnym ochorením, najmä astmou, je nevyhnutné počas liečby dôsledne sledovať.
Zriedkavo bol hlásený výskyt fotosenzitivity (≥ 1/10 000 až < 1/1 000).
Uchovávať pri teplote do 25 ºC v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Ak máte niektoré z nasledujúcich príznakov, prestaňte používať mesalazín a okamžite vyhľadajte lekársku pomoc: - červenkasté nevyvýšené terčovité alebo okrúhle fľaky na trupe často s pľuzgiermi u ... viac >

Účinné látky

mesalazín

Indikačná skupina

29 - Antireumatiká, antiflogistiká, antiuratiká

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 36