Kategorizačné údaje
Maximálna cena 5,27 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 1,63 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 3,64 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
10/22 1,63 € (0,0 %) 3,64 € (0,0 %)
09/22 1,63 € (0,0 %) 3,64 € (0,0 %)
08/22 1,63 € (0,0 %) 3,64 € (0,0 %)
07/22 1,63 € 3,64 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. Žiadne
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Penbene 1,5 mil. IU
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
15/0256/00-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
57779
Názov produktu podľa ŠÚKL
Penbene 1,5 mil. IU tbl flm 30x1,5 MU (blis.Al/PVC/PVDC)
Aplikačná forma
TBL FLM - Filmom obalené tablety
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek patrí medzi penicilínové antibiotiká a je určený na liečbu bakteriálnych infekcií a na predchádzanie ich vzniku, prípadne vzniku neskorších komplikácií. Zasahuje do výstavby bunkovej steny citlivých baktérií a tým spôsobuje ich zánik.

Liek je vhodný na liečbu infekcií vyvolaných pôvodcami citlivými na fenoxymetylpenicilín, ako sú napríklad:

  • infekcie v krčnej, nosovej a ušnej oblasti, hlavne hnisavý streptokokový zápal mandlí (angína), zápal stredného ucha, zápal prinosových dutín, zápal hrtana
  • infekcie dýchacích ciest, ako je zápal priedušiek alebo pneumokokový zápal pľúc
  • infekcie kože, ako je erhytema migrans (pri podozrení na boreliózu prenesenú kliešťom), ruža, hnisavé kožné procesy
  • šarlach, poranenie pohryznutím.

Liek je vhodné užívať na predchádzanie vzniku ochorení, ako sú hlavne:

  • streptokokové infekcie a ich neskoršie komplikácie, napríklad reumatická horúčka, niektoré formy zápalu kĺbov, zápal vnútornej srdcovej blany, zápal obličkovej kôry
  • rozšírenie infekcie pri menších lekárskych výkonoch, ako je vytrhnutie zuba, odstránenie mandlí.

Použitie

Držiteľ oznámil na ŠÚKL prerušenie dodávok lieku do SR od 13. 9. 2022.
Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Prípravok sa užíva s dostatočným odstupom pred jedlom (viac v časti Spôsob použitia).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dospelí a dospievajúci nad 12 rokov: 2- 3x denne 1 tabletu 1,5 mil. IU.

Terapia A-streptokokov-tonzilitídy / faryngitídy sa môže rozdeliť celá denná dávka na 2 jednotlivé dávky.
Po streptokokovej-expozícii (napr. angína, šarlach) môže u ohrozených pacientov 10-dňová perorálna liečba penicilínom (fenoxymetylpenicínom) v terapeutickom dávkovaní zamedziť vypuknutiu ochorenia.
Akútna otitis media: Liečba fenoxymetylpenicilínom má byť do 5 dní. V prípade pacientov s potenciálnymi komplikáciami, ktorým je tento liek indikovaný, sa odporúča liečba 5-10 dní. 
Endokarditída - profylaxia (pri menších chirurgických zákrokoch, ako tonzilektómie a zubné extrakcie):
Dospelí a dospievajúci od 12 rokov užívajú 1 hodinu pred zákrokom 2 filmom obalené tablety 1,5 mil. IU, potom 1 filmom obalenú tabletu každých 6 hodín počas 2 dní po operácii.

Spôsob použitia

Liek sa užíva približne jednu hodinu pred jedlom. Tablety sa majú užívať nerozhryznuté s dostatočným množstvom tekutiny (napr. 1 pohár vody). Tablety sa nemajú užívať rozhryzené ale môžu sa rozpoliť.

Upozornenie

Liek sa má počas gravidity a dojčenia podávať s opatrnosťou.
Liek sa môže prechádzať do materského mlieka, preto sa nemá počas terapie dojčiť.
U pacientov s anamnézou alergie (napr. senná nádcha, asthma bronchiale) alebo atopia musí byť venovaná zvláštna opatrnosť, pretože je u nich väčšia pravdepodobnosť vzniku hypersenzitívnej reakcie.
Liečbe týmto liekom je potrebné sa vyhnúť u pacientov so závažnými gastroinestinálnymi ochoreniami spojenými s vracaním a hnačkou, pretože nie je možné zaručiť adekvátnu absorpciu.

Počas liečby sa nemajú konzumovať alkoholické nápoje.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Zriedkavé (môžu postihovať menej ako 1 z 1 000 osôb)
Alergické reakcie – sa môžu objaviť náhle, ich začiatočnými príznakmi môžu byť: žihľavkovitá vyrážka, svrbenie, opuch tváre krku, opuch dýchacíc ... viac >

Účinné látky

fenoxymetylpenicilín

Indikačná skupina

15 - Antibiotiká (proti mikróbom a vírusovým infekciám)

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 24