Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Penbene 1,5 mil. IU
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
15/0256/00-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
57779
Názov produktu podľa ŠÚKL
Penbene 1,5 mil. IU tbl flm 30x1,5 MU (blis.Al/PVC/PVDC)
Držiteľ rozhodnutia

Oznamy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k tomuto produktu