OXAZEPAM LÉČIVA tbl 10 mg (blis. PVC/Al) 1x20 ks

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 1,81 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 0,89 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 0,92 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
06/22 0,89 € (0,0 %) 0,92 € (0,0 %)
05/22 0,89 € (0,0 %) 0,92 € (0,0 %)
04/22 0,89 € (-14,4 %) 0,92 € (+19,5 %)
03/22 1,04 € 0,77 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. Žiadne
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať

Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
70/0357/69-CS
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
01940
Názov produktu podľa ŠÚKL
OXAZEPAM LÉČIVA tbl 20x10 mg (blis. PVC/Al)
Aplikačná forma
TBL - Tablety
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek obsahuje látku zo skupiny tzv. benzodiazepínov.
Liek tlmí zvýšenú činnosť niektorých častí nervového systému, ktorá niekedy vzniká ako reakcia na stresovú situáciu, a tým znižuje až odstraňuje psychické napätie a úzkosť. Používa sa u dospelých na zmiernenie úzkosti, pri depresiách sprevádzaných úzkosťou a na zmierňovanie príznakov pri odvykacej liečbe závislosti na alkohole.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Prípravok môže vyvolať návyk a závislosť, jeho použitie je časovo obmedzené.
Liek obsahuje omamné alebo psychotropné látky.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Prípravok sa užíva s dostatočným odstupom pred jedlom (viac v časti Spôsob použitia).
Prípravok sa užíva krátko po jedle.
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Prípravok sa nesmie užívať alebo používať počas celej dĺžky tehotenstva. Nemá sa používať u žien vo fertilnom veku, pokiaľ nie sú chránené účinnou antikoncepciou.
Prípravok sa nesmie užívať v období dojčenia (v prípade nutnosti užitia nedojčiť).
Podávanie deťom a mladistvím mladším ako 18 rokov je kontraindikované.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dospelí
Úzkosť: 1 - 3 tablety denne, maximálne 3 tablety 4x denne
Nespavosť spojená s úzkosťou: 1,5 - 2,5 tablety 1 hodinu pred spaním
Abstinenčný syndróm pri alkoholizme: maximálne 1 - 3 tablety, 3 - 4x denne

Starší pacienti
0,5 - 1 tableta 2 - 3x denne

Porucha funkcie obličiek a pečene
0,5 - 1 tableta 2 - 3x denne

Dĺžka liečby: 
Liek sa nepodáva dlhšie ako 2 mesiace a má sa podávať v najnižšej účinnej dávke čo najkratšiu dobu. Po dlhšom užívaní vyšších dávok sa liečba nesmie ukončiť náhle, ale postupným znižovaním dávky, čim sa zabráni vzniku príznakov z vynechania.

Spôsob použitia  

Perorálne použitie. Tablety sa užívajú pred jedlom i po jedle, zapíjajú sa vodou, čajom alebo iným nealkoholickým nápojom.
Tablety obsahujú deliacu ryhu a môžu sa rozdeliť na rovnaké dávky.

Upozornenie

Liek je kontraindikovaný počas tehotenstva a dojčenia.
Liek je kontraindikovaný u detí a dospievajúcich. 
Liek je kontraindikovaný u pacientov so závažnou pečeňovou insuficienciou.
Liek znižuje schopnosť viesť motorové vozidlá a obsluhovať stroje.
Liek obsahuje monohydrát laktózy.
Nepiť alkohol.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC, časť 4.4.

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Nasledujúce vedľajšie účinky sa vyskytujú pri zahájení liečby a pri opakovanom podávaní lieku zvyčajne vymiznú: denná ospalosť, emočná chudosť, znížená bdelosť, zmätenosť, únava, bolesť hlavy, závrat ... viac >

Účinné látky

oxazepam

Indikačná skupina

70 - Anxiolytiká

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 36