Kategorizačné údaje
Maximálna cena 6,20 € +0,16 € (+2,6 %)
Dopl. pacienta max. 1,80 € +0,16 € (+9,8 %)
Úhrada poisťovne 4,40 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
11/22 1,80 € (0,0 %) 4,40 € (0,0 %)
10/22 1,80 € (+9,8 %) 4,40 € (0,0 %)
09/22 1,64 € (0,0 %) 4,40 € (0,0 %)
08/22 1,64 € 4,40 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. Žiadne
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

OSPEXIN 1000 mg
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
15/0061/20-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
66357
Názov produktu podľa ŠÚKL
Ospexin 1000 mg tbl flm 12x1000 mg (blis.PVC/PVDC/Al)
Aplikačná forma
TBL FLM - Filmom obalené tablety
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Tento liek obsahuje liečivo cefalexín, čo je antibiotikum na liečbu infekcie. Patrí do skupiny cefalosporínov. Pôsobí tak, že usmrcuje citlivé mikroorganizmy v čase ich rozmnožovania tým, že potláča stavbu ich bunkových stien. Pôsobí širokospektrálne (proti mnohým mikroorganizmom). 

Tento liek sa používa na liečbu:
-    infekcií močového a pohlavného traktu vrátane zápalov prostaty, 
-    infekcií kože a mäkkých tkanív,
-    infekcií kostí a kĺbov vrátane zápalu kostnej drene, 
-    infekcií dýchacích ciest,
-    zápalu stredného ucha a zápalu hltana,
-    zubných infekcií,
-    ako pokračovanie liečby cefalosporínmi podávanými do žily alebo svalu.

Použitie

Držiteľ oznámil na ŠÚKL prerušenie dodávok lieku do SR od 22. 6. 2022.
Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Prípravok sa užíva v celku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.

Dávkovanie a dávkovacie schémy:

Dospelí:
Dávkovanie je 1 až 4 g denne v rozdelených dávkach. Väčšina infekcií reaguje na 500 mg každých 8 hodín. Pri infekciách kože a mäkkých tkanív, streptokokovej faryngitíde a miernych nekomplikovaných infekciách močových ciest je zvyčajné dávkovanie 250 mg každých 6 hodín alebo 500 mg každých 12 hodín. Pri závažnejších infekciách alebo tých, ktoré sú spôsobené menej citlivými organizmami môže byť potrebné vyššie dávkovanie, 4 až 6 g denne.

Deti:
Zvyčajné odporúčané denné dávkovanie u detí je 25 až 50 mg/kg v rozdelených dávkach. Pri infekciách kože a mäkkých tkanív, streptokokovej faryngitíde a miernych nekomplikovaných infekciách močových ciest sa celková denná dávka môže rozdeliť a podávať každých 12 hodín.
Pri väčšine infekcií sa odporúča nasledujúca schéma dávkovania: 
Deti mladšie ako 5 rokov: 125 mg každých 8 hodín (táto lieková forma nie je vhodná pre deti mladšie ako 5 rokov, keďže pre túto vekovú skupinu sú dostupné iné liekové formy) 
Deti vo veku 5 rokov a staršie: 250 mg každých 8 hodín 

Pri závažných infekciách sa môže dávkovanie zdvojnásobiť. Pri liečbe otitis media sa v klinických štúdiách preukázalo, že je potrebné dávkovanie 75 až 100 mg/kg/deň v 4 rozdelených dávkach. Pri liečbe infekcií spôsobených beta-hemolytickými streptokokmi sa má podávať terapeutická dávka najmenej 10 dní.

Pacienti s poruchou funkcie obličiek:
Klírens kreatinínu (ml/min)/ Jednorazová dávka/ Dávkovací interval (h)
40-80 / 500mg / 4-6 hod.
20-30 / 500mg / 8-12 hod.
10 / 250mg / 12 hod. 
5 / 250mg / 12-24 hod. 
U pacientov podrobujúcich sa hemodialýze sa pri infekčných ochoreniach má podávať 250 mg 1x alebo 2x denne a ďalších 500 mg po každej dialýze. Celková denná dávka v deň dialýzy môže dosiahnuť až 1000 mg.

Dĺžka liečby: 
Určuje lekár.

Spôsob použitia:

Liek sa podáva perorálne (cez ústa). Užíva sa v pravidelných časových intervaloch, vcelku, nezávisle od jedla a zapíja sa dostatočným množstvom tekutiny. 

Upozornenie:

Pri predpisovaní cefalexínu počas tehotenstva a dojčenia je potrebná zvýšená opatrnosť.
Liek sa má podávať s opatrnosťou v prípade výraznej poruchy funkcie obličiek.
Pre deti mladšie ako 5 rokov je vhodná iná lieková forma tohto lieku.
Ak sa vyskytne alergická reakcia na cefalexín, užívanie lieku sa má ukončiť a pacient sa má liečiť vhodnými liečivami.
Dlhodobé užívanie cefalexínu môže viesť k premnoženiu necitlivých organizmov. 
Počas liečby cefalosporínovými antibiotikami bol hlásený pozitívny výsledok priameho Coombsovho testu. 
Falošne pozitívna reakcia na stanovenie glukózy v moči sa môže objaviť pri použití Benediktovho alebo Fehlingovho roztoku alebo testovacích tabliet obsahujúcich síran meďnatý.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Ak sa u vás objavia nasledujúce vedľajšie účinky, prestaňte užívať Ospexin a ihneď kontaktujte svojho lekára alebo vyhľadajte lekársku pomoc. Pozri tiež časť 2.
Menej časté (môžu postihovať menej ak ... viac >

Účinné látky

cefalexín

Indikačná skupina

15 - Antibiotiká (proti mikróbom a vírusovým infekciám)

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 36