Kategorizačné údaje
Maximálna cena 5,72 € 0,00 € (0,0 %)
Doplatok pacienta 1,43 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 4,29 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Doplatok pacienta Úhrada poisťovne
12/17 1,43 € (0,0 %) 4,29 € (0,0 %)
11/17 1,43 € (0,0 %) 4,29 € (0,0 %)
10/17 1,43 € (0,0 %) 4,29 € (0,0 %)
09/17 1,43 € 4,29 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. Žiadne
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať


Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

OSPEXIN 1000 mg
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
15/0618/94-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
66357
Názov produktu podľa ŠÚKL
Ospexin 1000 mg tbl flm 12x1000 mg (blis.PVC/PVDC/Al)
Aplikačná forma
TBL FLM - Filmom obalené tablety
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Ospexin je antibiotikum na liečbu infekcie. Patrí do skupiny semisyntetických cefalosporínov. Pôsobí tak, že usmrcuje citlivé mikroorganizmy v čase ich rozmnožovania tým, že potláča stavbu ich bunkových stien. Pôsobí širokospektrálne (proti mnohým mikroorganizmom). Ospexin sa používa na liečbu nasledovných infekcií:
- infekcie močového a pohlavného ústrojenstva vrátane zápalov prostaty,
- infekcie kože a mäkkých tkanív,
- infekcie kostí a kĺbov vrátane zápalu kostnej drene,
- infekcie dýchacích ciest,
- zápal stredného ucha a zápal hltana,
- zubné infekcie,
- pokračovanie liečby cefalosporínmi podávanými do žily alebo do svalu.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.

Liek sa obvykle podáva v dávke 1 tableta 2-4x denne v pravidelných časových odstupoch. Deťom od 6 do 10 rokov dávkujeme 25-100 mg/kg/deň rozdelené na 3 dávky. Deťom od 10 do 14 rokov dávkujeme 25-100 mg/kg/deň rozdelené na 3-4 dávky. Tablety sa užívajú nezávisle na jedle a zapijú sa malým množstvom tekutiny. Liečba obvykle trvá 7-14 dní. Pacientovi je potrebné zabezpečiť dostatočný prísun tekutín. Nepiť alkohol.

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, Ospexinmôže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Vedľajšie účinky sú pomerne zriedkavé. Doteraz sa nezaznamenali žiadne závažné vedľajšie účinky.
Medzi menej časté vedľajšie účinky patria poruchy tráviaceho traktu ako je hnačka (ktorá zvyčajne ustúpi aj ... viac >

Účinné látky

cefalexín

Indikačná skupina

15 - Antibiotiká (proti mikróbom a vírusovým infekciám)

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 36