Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

OSPEXIN 1000 mg
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
15/0061/20-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
66357
Názov produktu podľa ŠÚKL
Ospexin 1000 mg tbl flm 12x1000 mg (blis.PVC/PVDC/Al)
Držiteľ rozhodnutia

Oznamy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k tomuto produktu