NEUROL 1,0 tbl 1,0 mg (blis. PVC/Al) 1x30 ks

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 2,80 € 0,00 € (0,0 %)
Doplatok pacienta 1,90 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 0,90 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Doplatok pacienta Úhrada poisťovne
10/17 1,90 € (0,0 %) 0,90 € (0,0 %)
09/17 1,90 € (0,0 %) 0,90 € (0,0 %)
08/17 1,90 € (0,0 %) 0,90 € (0,0 %)
07/17 1,90 € 0,90 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. Žiadne
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať


Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

NEUROL 1,0
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
70/0340/12-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
86656
Názov produktu podľa ŠÚKL
NEUROL 1,0 tbl 30x1,0 mg (blis. PVC/Al)
Aplikačná forma
TBL - Tablety
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Neurol 0,25  sa užíva na liečbu úzkostných stavov, chorobného strachu, duševného napätia vrátane sprievodných príznakov ako napr. búšenie srdca, nespavosť, nervozita a pod. Takisto sa užíva na liečbu úzkosti pri rôznych depresívnych ochoreniach a na liečbu panických porúch. Liek je určený len pre dospelých.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Liek obsahuje omamné alebo psychotropné látky.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Prípravok sa užíva krátko po jedle.
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Prípravok sa nesmie užívať alebo používať v I. trimestri tehotenstva. Nemá sa používať u žien vo fertilnom veku, pokiaľ nie sú chránené účinnou antikoncepciou.
Prípravok sa nesmie užívať v období dojčenia (v prípade nutnosti užitia nedojčiť).
Podávanie deťom a mladistvím mladším ako 18 rokov je kontraindikované.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Liek je určený na krátkodobú liečbu stredne ťažkých až ťažkých stavov úzkosti. Liek sa dávkuje individuálne, v závislosti od vážnosti príznakov a od terapeutickej odpovede. Dávku je nutné zvyšovať len postupne, aby nedošlo k nadmernej sedácii. Ak je potrebné zvýšiť dávku, prvú treba zvýšiť večernú dávku.

- Stavy úzkosti: začiatočná dávka je 3-krát denne 0,25 mg až 0,5 mg lieku, ktorú je možné postupne zvyšovať. Bežná dávka je 0,5 mg až 4 mg denne, rozdelená do dvoch až troch dávok.

- Stavy úzkosti kombinované s depresiou: začiatočná dávka je väčšinou 3-krát 0,5mg denne. Bežná udržiavacia dávka je 2,5 – 3 mg/deň.

- Panická porucha: začiatočná dávka 3 x 0,5 mg denne. Toto dávkovanie sa môže meniť v závislosti od stavu pacienta. Dávka sa nemôže zvýšiť o viac ako 1 mg počas intervalu 3 až 4 dní. Väčšina pacientov dobre reaguje na liečbu, počas ktorej užívajú 4 – 6 mg lieku rozdeleného do 3-4 dávok. Niektorí pacienti môžu potrebovať aj veľmi vysoké dávky, až do 10 mg denne.

- Starší a oslabení pacienti: začiatočná dávka je 0,25 mg 2 alebo 3-krát denne, ktorú je možné v prípade potreby, opatrne zvýšiť.

- Pediatrická populácia: Neodporúča sa, nakoľko bezpečnosť a účinnosť u detí a dospievajúcich vo veku do 18 rokov neboli doteraz stanovené.

Spôsob použitia

Tablety sa užívajú po jedle a dobre sa zapijú vodou.
Ukončenie liečby: Dĺžku liečby určí lekár. Liečbu treba ukončiť vždy postupne. Každé tri dni sa denná dávka alprazolamu môže znížiť maximálne o 0,5 mg. U niektorých pacientov treba znižovať dávku ešte po menších množstvách. Odporúča sa znížiť najprv obednú dávku.

Upozornenie

Liek je kontraindikovaný počas gravidity a laktácie.
Liek sa nesmie podávať deťom a dospievajúcim do 18 rokov.
Liečba sa nemá ukončiť náhle, dávka sa postupne znižuje.
Na začiatku liečby je vedenie vozidiel a obsluha strojov zakázaná. Dĺžka doby, počas ktorej pacient nemôže viesť vozidlá ani obsluhovať stroje sa určí u každého pacienta individuálne.
Počas užívania sa nesmú konzumovať alkoholické nápoje.
V prípade užívania aj iných liekov je potrebná opatrnosť vzhľadom na potenciálne interakcie s niektorými liekmi. Potrebné konzultovať s lekárom.

Nežiaduce účinky

Liek sa dobre znáša, ale počas liečby sa môžu vyskytnúť nežiaduce účinky ako ospalosť alebo únava počas dňa, najmä na začiatku liečby. V zriedkavých prípadoch svalová slabosť, neistá chôdza či bolesti hlavy, závraty, malátnosť, neostré videnie, sucho v ústach či slinenie, bolesť brucha, zápcha alebo ... viac >

Účinné látky

alprazolam

Indikačná skupina

70 - Anxiolytiká

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 24