NEUROL 1,0 tbl 1,0 mg (blis. PVC/Al) 1x30 ks

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 2,88 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 2,07 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 0,81 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
06/22 2,07 € (0,0 %) 0,81 € (0,0 %)
05/22 2,07 € (0,0 %) 0,81 € (0,0 %)
04/22 2,07 € (0,0 %) 0,81 € (0,0 %)
03/22 2,07 € 0,81 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. Žiadne
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať

Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
70/0340/12-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
86656
Názov produktu podľa ŠÚKL
NEUROL 1,0 tbl 30x1,0 mg (blis. PVC/Al)
Aplikačná forma
TBL - Tablety
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek obsahuje liečivo alprazolam, ktorý patrí do skupiny benzodiazepínov. Alprazolam účinkuje ako anxiolytikum (liek pôsobiaci proti stavom úzkosti, spôsobujúci pocit uvoľnenia a ukľudnenia). Liek sa používa na liečbu:

  • úzkosti
  • panických porúch s agorafóbiou (strach z otvoreného priestoru, davov a pod.) alebo bez nej.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Prípravok môže vyvolať návyk a závislosť, jeho použitie je časovo obmedzené.
Prípravok môže ovplyvňovať pozornosť. Po užití by pacient nemal viesť motorové vozidlá, alebo vykonávať iné činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť.
Liek obsahuje omamné alebo psychotropné látky.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Prípravok sa užíva v celku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Počas užívania prípravku treba chrániť pokožku pred UV-žiarením (slnko, solárium).

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Liek sa dávkuje individuálne, v závislosti od vážnosti príznakov a od terapeutickej odpovede. Dávku je nutné zvyšovať len postupne, aby nedošlo k nadmernej sedácii. Ak je potrebné zvýšiť dávku, prvú treba zvýšiť večernú dávku.

Stavy úzkosti

Odporúčaná úvodná dávka je v rozmedzí 0,25- 0,5 mg 3x denne.
Odporúčanú dávku je možné zvyšovať podľa potrieb pacienta až na maximálnu dennú dávku 4 mg, rozdelenú v priebehu dňa do niekoľkých dávok.

Panická porucha
Odporúčaná úvodná dávka je 0,5- 1 mg pred spaním alebo 0,5 mg 3x denne.
Odporúčanú dávku je potrebné upraviť podľa odpovede pacienta na liečbu. Dávku je možné zvyšovať najviac o 1 mg každé 3- 4 dni. Ďalšie dávky je možné pridávať až do dosiahnutia dávkovania 3- 4x denne.

Starší a oslabení pacienti:
Úvodná dávka je 0,25 mg 2- 3x denne.
Odporúčanú dávku je možné postupne upraviť v závislosti na tolerancii pacienta na 0,5 – 0,75 mg denne, rozdelenú na niekoľko denných dávok.
Ak sa objavia nežiaduce účinky, je nutné úvodnú dávku znížiť.

Dĺžka liečby:
Liečba má byť, v závislosti na indikácii, čo najkratšia a nemá prekročiť 8- 12 týždňov, vrátane obdobia znižovania dávky.

Ukončenie liečby:

Pri ukončovaní liečby sa má liek vysadzovať postupne.
Odporúča sa neznižovať dennú dávku o viac ako 0,5 mg každé 3 dni.
U niektorých pacientov treba znižovať dávku ešte po menších množstvách (pozri SPC časť 4.4).

Spôsob použitia

Tablety sa užívajú v celku (perorálne), nezávisle od jedla, v pravidelných časových intervaloch a zapíjajú sa malým množstvom tekutiny.

Upozornenie

Liek sa môže užívať počas tehotenstva iba v nevyhnutnom prípade.
Liek sa počas dojčenia neodporúča.
Bezpečnosť a účinnosť lieku u detí a dospievajúcich do 18 rokov neboli stanovené.
Liek je kontraindikovaný u pacientov so závažnou poruchou funkcie pečene.
Liek sa musí používať so zvýšenou opatrnosťou u starších pacientov a u pacientov s poruchou funkcie pečene a/alebo obličiek.
Na liek sa môže vyvinúť závislosť a tolerancia. Dlhodobé užívanie sa neodporúča.
Pri užívaní lieku sa môže vyskytnúť fotosenzitívna reakcia.
Liek ovplyvňuje pozornosť, počas liečby sa nemá viesť motorové vozidlo ani obsluhovať stroje.
Nepiť alkohol.
Liek obsahuje laktózu.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC, časť 4.4.

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Pokiaľ sa v priebehu liečby Neurolom vyskytnú vedľajšie účinky, vznikajú hlavne na začiatku liečby; po dlhšom podávaní alebo pri znižovaní dávky zvyčajne vymiznú.
Veľmi časté (môžu postihovať viac a ... viac >

Účinné látky

alprazolam

Indikačná skupina

70 - Anxiolytiká

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 24