NEUROL 1,0 tbl 1,0 mg (blis. PVC/Al) 1x30 ks

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 2,96 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 2,15 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 0,81 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
05/24 2,15 € (0,0 %) 0,81 € (0,0 %)
04/24 2,15 € (0,0 %) 0,81 € (0,0 %)
03/24 2,15 € (0,0 %) 0,81 € (0,0 %)
02/24 2,15 € 0,81 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. Žiadne
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať

Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
70/0340/12-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
86656
Názov produktu podľa ŠÚKL
NEUROL 1,0 tbl 30x1,0 mg (blis. PVC/Al)
Aplikačná forma
TBL - Tablety
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek obsahuje liečivo alprazolam, ktoré patrí do skupiny benzodiazepínov.

  • Liek sa používa u dospelých na liečbu príznakov úzkosti, ktoré sú závažné, obmedzujúce alebo predstavujú pre pacienta extrémnu záťaž.

Tento liek je iba na krátkodobé použitie.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Prípravok môže vyvolať návyk a závislosť, jeho použitie je časovo obmedzené.
Prípravok môže ovplyvňovať pozornosť. Po užití by pacient nemal viesť motorové vozidlá, alebo vykonávať iné činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť.
Liek obsahuje omamné alebo psychotropné látky.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Liek sa má užívať v najnižšej možnej účinnej dávke, čo najkratší možný čas a maximálne 2 – 4 týždne. Často sa má opakovane prehodnocovať, či je potrebné v liečbe pokračovať. Dlhodobá liečba sa neodporúča.

Symptomatická liečba úzkosti
Zvyčajná začiatočná dávka: v rozmedzí 0,25 mg až 0,5 mg 3-krát denne.
Odporúčaná dávka: dávku je možné zvyšovať podľa potrieb pacienta až na maximálnu dennú dávku 4 mg, rozdelenú v priebehu dňa do niekoľkých dávok.

Starší pacienti (> 65 rokov) a oslabení pacienti
Zvyčajná začiatočná dávka: 0,25 mg 2- až 3-krát denne.
Odporúčaná dávka: 0,5 mg – 0,75 mg denne v rozdelených dávkach. Dávku je možné postupne zvyšovať podľa potreby a znášanlivosti lieku.

Ukončenie liečby
Dávka sa musí postupne znižovať, aby sa zabránilo abstinenčným príznakom.

Spôsob použitia

Tablety sa užívajú vcelku, nezávisle od jedla a zapíjajú sa malým množstvom tekutiny.
Tableta má deliacu ryhu a môže sa rozdeliť na rovnaké dávky.

Upozornenie

Liek sa nemá užívať počas tehotenstva. Ak sa liek užíval v priebehu tehotenstva, alebo pacientka v priebehu liečby otehotnela, musí byť poučená o potenciálnych rizikách pre plod.
Liek sa neodporúča užívať počas dojčenia.
Bezpečnosť a účinnosť lieku u detí a dospievajúcich do 18 rokov neboli stanovené, a preto sa užívanie lieku v tejto skupine pacientov neodporúča.
Liek je kontraindikovaný u pacientov so závažnou poruchou funkcie pečene.
Liek sa musí používať so zvýšenou opatrnosťou u pacientov s poruchou funkcie pečene a/alebo obličiek.
Užívanie benzodiazepínov môže viesť k rozvoju fyzickej a psychickej závislosti od týchto liekov. Riziko vzniku závislosti sa zvyšuje s dávkou a trvaním liečby, vyššia je aj u pacientov s liekovou závislosťou a alkoholizmom v anamnéze.
Liek ovplyvňuje pozornosť. Pacienti musia byť poučení, že nemajú viesť vozidlá a obsluhovať nebezpečné stroje, pokiaľ si nebudú istí, že užívanie tohto lieku u nich nevyvoláva ospalosť či závraty.
Pri užívaní lieku sa môže vyskytnúť fotosenzitívna reakcia - frekvencia výskytu je neznáma.
Nepiť alkohol.
Liek obsahuje laktózu.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC, časť 4.4.

Nežiaduce účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Pokiaľ sa v priebehu liečby Neurolom vyskytnú vedľajšie účinky, vznikajú hlavne na začiatku liečby. Pri pokračovaní liečby alebo pri znižovaní dávky zvyčajne vymiznú.
Veľmi časté (môžu postiho ... viac >

Účinné látky

alprazolam

Indikačná skupina

70 - Anxiolytiká

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 12