Mucoplant Sirup proti kašľu so skorocelom a medom sir (fľ.skl.hnedá) 1x100 ml

Mohlo by vás zaujímať

ADC Interakcie

Mucoplant Sirup proti kašľu so skorocelom a medom
Výdaj
F, Nie je viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
92/0087/15-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
3263B
Názov produktu podľa ŠÚKL
Mucoplant sirup proti kašľu so skorocelom a medom sir 1x100 ml (fľ.skl.hnedá)
Aplikačná forma
SIR - Sirup
Cena: od 3,68 €

Popis a určenie

Tradičný rastlinný liek určený pre dospelých a deti od 3 rokov sa používa na symptomatickú liečbu (liečbu príznakov) pri podráždení oblasti ústnej dutiny alebo hltanu s pridruženým suchým kašľom.

Použitie

Výdaj lieku (prípadne iného produktu) nie je viazaný na predpis.
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dospievajúci vo veku od 12 do 18 rokov, dospelí a starší pacienti
Užíva sa 4-6 dávok (každá asi 15 ml) počas dňa v pravidelných intervaloch.

Deti od 6 do 11 rokov
Užíva sa 4-6 dávok (každá asi 5 ml) počas dňa v pravidelných intervaloch.

Deti od 3 do 5 rokov
Užíva sa 4-6 dávok (každá asi 2,5 ml) počas dňa v pravidelných intervaloch.

Ak sa pacient do 7 dní necíti lepšie alebo sa cíti horšie, musí sa obrátiť na lekára.

Spôsob použitia

Sirup sa podáva perorálne. Pre správne dávkovanie sa má použiť priložená odmerka. Môže podávať nezriedený.
Vzťah k jedlu sa neuvádza.

Upozornenie

Tradičný rastlinný liek je určený na indikácie overené výhradne dlhodobým používaním. 
Používanie tohto lieku počas tehotenstva a dojčenia sa dostatočne neskúmalo, a preto sa neodporúča.
U detí do 3 rokov sa užívanie neodporúča kvôli chýbajúcim údajom o účinnosti a bezpečnosti.
O súbežnom užívaní s inými lekmi liekov je potrebné sa poradiť s lekárom alebo lekárnikom.
Tento liek obsahuje 13 mg etanolu (alkohol) v 1 ml, čo zodpovedá 11 mg/g.
Liek obsahuje glukózu, fruktózu a sacharózu (vo forme sirupu z repného cukru, invertného cukrového sirupu, medu).
Čas použiteľnosti po 1. otvorení je 1 mesiac.
Uchovávať pri teplote do 25 °C.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Doposiaľ nie sú známe vedľajšie účinky.
Hlásenie vedľajších účinkov
Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek ve ... viac >

Účinné látky

skorocel kopijovitý (Plantago lanceolata)

Indikačná skupina

92 - Tradičný rastlinný liek

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 36